Florence Couldrey

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van Pauline Vermeiren en Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Inschrijvingen in gemeentelijke kinderdagverblijven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de vaccinatie van het personeel uit de kinderverzorging en de buitenschoolse opvang

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): het beheer en de verwerking van de inschrijvingsaanvragen in de gemeentelijke centra voor peuterzorg en de gemeentelijke schoolcentra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

"VZW Senioren Oudergem" Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de vermelding "Ouder 1 en 2"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de artsen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): kinderdagverblijf Les Mômes - Mededeling aan de ouders en passende begeleiding

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Florence Couldrey, Vierde Schepen

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Florence Couldrey

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer