Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het Gouden Label "Diervriendelijke Gemeente"

Mijnheer Voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad
Beste collega's,
Op 11 april heeft de Brusselse minister van Dierenwelzijn het gouden label "Diervriendelijke Gemeente" toegekend aan de gemeente Oudergem. Dit label beloont de Brusselse gemeente die zich gedurende het jaar 2022 het meest heeft ingezet voor het welzijn van dieren. Hoewel 17 gemeenten het label ontvingen, was Oudergem de grote winnaar omdat het aan alle criteria wist te voldoen.
 • Wat is het resultaat van de in 2022 genomen initiatieven? Is het succesvol geweest?
 • Wat zijn de gevolgen van dit etiket in termen van begroting of verplichtingen?
 • Wat zijn de lopende en komende projecten voor 2023?
Bedankt. 
Christine Bogaert
Lijst van de burgemeester (DéFI) - gemeenteraadslid
Antwoord van mevrouw Florence Couldrey, Schepen
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Dank u voor uw vraag.
Op 11 april 2023 ontving de gemeente Oudergem het gouden label van de diervriendelijke gemeente
Het label, dat door het Gewest wordt gefinancierd en 3 jaar geleden is opgericht, heeft tot doel de ontwikkeling te bevorderen van initiatieven ter bevordering van het welzijn van dieren, een echte uitdaging voor Brussel, dat geconfronteerd wordt met zijn bevolkingsdichtheid, lawaai en gebrek aan vrijheid voor honden.
De gemeenten kunnen hierbij een echte rol spelen.
Als lokale actoren kunnen gemeenten een directe en concrete impact hebben op het leven van duizenden dieren.
Om het label te verkrijgen heeft de regio 13 criteria vastgesteld, zoals de toekenning van een sterilisatiepremie, opleidingscursussen, een verbod op vuurwerk en het beheer van verloren dieren 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Oudergem heeft dit jaar het Gouden Label gewonnen omdat het de enige gemeente is die aan alle criteria voor het label heeft voldaan en ook omdat het een vernieuwend aanbod heeft gedaan, waaronder een cursus eerste hulp aan dieren, gegeven door Mobilovet. Onder de deelnemers aan deze opleiding bevonden zich gepassioneerde personen, vrijwilligers en agenten van de eenheid dierenwelzijn van onze politiezone, waaronder een commissaris. Het moet gezegd worden dat we veel geluk hebben met politiemensen die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Hoewel intensief, was de 8 uur durende training over 2 avonden een groot succes en zal dit jaar worden herhaald.
Voor Oudergem is het ontvangen van deze prijs een grote erkenning en een echte bron van motivatie.
Deze prijs is het resultaat van onze investering, maar ook van die van de dierenartsen, de cel dierenwelzijn van de politiezone, de vrijwilligers en de gespecialiseerde winkels zoals animal-rit of Tom&Co die als echte partners optreden. Oudergem heeft besloten om van het welzijn van dieren een belangrijk maatschappelijk thema te maken... en de inwoners van Oudergem zijn bijzonder begaan met de dierenzaak. Elk jaar, tijdens de inzameling van dierenvoer voor gezinnen in moeilijke situaties, zien we de ware vrijgevigheid van de mensen van Oudergem. Het Schoolcentrum Pré des Agneaux organiseerde een inzameling met een verbluffend resultaat. Deze prijs is dus ook van hen.
Een van de belangrijkste acties die in 2022 van start gaan, is de organisatie van hondenopleidingen in kleine groepen tegen een verlaagd tarief. 5 euro voor Auderghemois, 15 voor inwoners van andere gemeenten.
In het Brussels Gewest is het een uitdaging om een plaats te vinden in een cursus voor honden in kleine groepen (maximaal 10 honden).
En met reden: in Brussel is het voor een hondentrainer moeilijk om over een groot omheind terrein te beschikken om les te geven.
In Oudergem zijn we erin geslaagd cursussen op te zetten dankzij de tussenkomst van het OCMW, dat toestaat dat onze cursussen worden gehouden in de tuinen van het Rusthuis Reine Fabiola...., waardoor we ook mooie momenten van intergenerationele uitwisseling kunnen ontwikkelen. 
Een dier hebben betekent veel geluk, maar ook verantwoordelijkheden. Daarom bieden wij, naast hondentrainingen die vooral gericht zijn op het leren terugroepen, ook wandelingen onder toezicht in het Zoniënwoud aan. Het doel is om hondenbezitters bewust te maken van de zones voor gecontroleerde honden/aangelijnde honden en hen de juiste gebaren in het bos aan te leren. 
Onder alle omstandigheden goed kunnen terugroepen is een echte uitdaging. Om andere gebruikers en de biodiversiteit in groene gebieden te respecteren, maar ook om uw hond niet kwijt te raken. Voor veel mensen is een dier een familielid op zich.
Daarom doet Oudergem er alles aan om verloren huisdieren zo snel mogelijk terug te vinden. We bieden een premie voor de identificatie van honden en katten en we bieden de inwoners van Oudergem de premium service van de applicatie Animal Search.
Als u als Oudergemnaar uw huisdier verliest en er wordt een dier gevonden dat aan uw beschrijving voldoet, ontvangt u automatisch een melding via de applicatie Animal Search. U kunt uw huisdier ook vooraf registreren, zodat in geval van verlies één klik volstaat om de asielen en politiezones op de hoogte te brengen en uw aangifte te lanceren.
In de toekomst willen we verder gaan en Animal Search voorstellen om een papieren advertentiemodel "Gevonden/Verloren Huisdier" met het label Animal Search te maken. Als we daarin slagen, zullen we proberen om bedrijven ervan te overtuigen om als partners klaar te staan om de advertenties weer te geven zodra een verloren of gevonden huisdier wordt gemeld, om zo de zichtbaarheid te vergroten bij mensen die geen huisdier hebben en dus niet per se van de applicatie afweten. Hoe sneller een dier wordt gevonden, hoe minder stress er is voor het dier en de familie.
Andere projecten zijn het bewustmaken van kinderen van dierenwelzijn en mensen verantwoordelijk maken voor de aanschaf van een dier, bijvoorbeeld door hen te helpen een dier te kiezen waarvan ze zeker weten dat het aan hun behoeften voldoet en door hen bewust te maken van wat dit betekent. En dan zijn er natuurlijk de lezingen. De volgende vindt plaats op 31 mei. Een dierenarts zal ons tips geven over de verzorging van uw huisdier. We hopen u daar te zien.

 

 

 

 

 

Zitting van 27.04.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:05:20 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023 - Goedkeuring
 2. 00:05:34 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:05:39 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:05:45 | Overeenkomst met Enodia: Vrijgave van de overdrachtsprijs en beheer van de garanties en de Basisraming - Aanstelling van raden en gemachtigden van de gemeente voor deze doeleinden
 5. 00:06:15 | Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem - samenstelling - wijziging
 6. 00:06:24 | IRISteam – Bestuurder - kandidatuur
 7. 00:06:41 | Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Vivaqua
 8. 00:06:52 | Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2023 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen
 9. 00:07:02 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Rekening
 10. 00:07:10 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2022 - Rekening
 11. 00:07:20 | ACADEMIE COMMUNALE DE MUSIQUE ET DE THEATRE « FRANZ CONSTANT » - Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 12. 00:07:34 | Overeenkomst voor het ontwerp en de productie van de nieuwe "gids van ouderen"
 13. 00:07:42 | Aankoop van een vrachtwagen met veegmachine 4X2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek.
 14. 00:07:50 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het Gouden Label "Diervriendelijke Gemeente"
 15. 00:13:58 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de erkenning van het arrest van 23/03/2023 (2021/2808/A) betreffende de klacht van de gemeente Oudergem tegen de gewestelijke heffingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke gebouwen.