Jeannine Crucifix

Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

De deur van Jany Crucifix blijft openstaan

Didier Gosuin is niet de enige die begin 2022 de deur van het college achter zich dichttrekt. Jany Crucifix is 15 jaar schepen van Sociale Cohesie en heeft eveneens beslist het stokje door te geven.

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over het integratietraject

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): De steunmaatregelen voor leerlingen in onze scholen als gevolg van de gezondheidscrisis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulisse (DéFI): Beheer van daklozen in uitzonderlijk koude periodes.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de ondersteuning van jongeren tijdens de gezondheidscrisis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): gezondheidscrisis en intrafamiliaal geweld

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de hittegolfregeling voor 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

En Bord de Soignes - Sociale woningen - wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

VZW Le Pavillon – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.11.2019

Meer

Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem (FSVO) – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.11.2019

Meer

Mondelinge vraag van Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) betreffende de sociale voordelen die door de gemeente worden toegekend

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): Naschoolse activiteiten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

"Vzw LE PAVILLON" - Benoeming van nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"VZW MAISON DES JEUNES D'AUDERGHEM" - Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"VZW Senioren Oudergem" Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Jeannine Crucifix, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de toekenning van een aandeel van het Depollierfonds aan de vzw Zoniënzorg

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer