Sophie de Vos

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Overvlucht / Startbaan 01

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over krakers in Oudergem op de Vorstlaan 199

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): hervorming "MILAC"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): centrum Oekraïne

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de erkenning van het arrest van 23/03/2023 (2021/2808/A) betreffende de klacht van de gemeente Oudergem tegen de gewestelijke heffingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke gebouwen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Oekraïne

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het ongeluk op de bouwplaats in de Papiermolenstraat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast veroorzaakt door het vliegverkeer rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns en mevrouw Véronique Artus (LB - Défi) over de renovatie van wegen en voetpaden en over veiligheidswerken

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer