Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikels 108 en 108bis
Gelet op zijn huisoudelijke reglement, artikels 49, 50 en 51 ;
Gelet op het voorstel voor het proces-verbaal ;
BESLIST
om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 21.01.2019 geod te keuren.
 
Vanessa Rigodanzo rechtvaardigt haar onthouding door haar schriftelijke interventie op de algemene beleidsnota die beschikbaar is op de website van de gemeente onder de tab "politiek leven" / "algemene beleidsverklaring".  Deze schriftelijke motivering moet worden beschouwd als zijnde hier volledig gereproduceerd