O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2018

De Raad,
Gezien de begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2018 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 31 mei 2018;
Gelet op de beraadslaging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van29 januari 2018;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en meerbepaald artikel 88;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Beslist
De begrotingswijziging nr 2 van de begroting van het O.C.M.W. - dienstjaar 2018 goed te keuren conform de stavingstukken.
Onderhavige beraadslaging in drievoud, evenals de stavingstukken, zullen door tussenkomst van het O.C.M.W. overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest.