Gemeenteraad - Begrotingen & Rekeningen

Begroting van de Regie voor Grondbeleid – dienstjaar 2019 – Begrotingswijziging nr 1 - exploitatiebegroting en patrimoniale begroting. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 juni 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 juni 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Raad voor Sociale Aktie en Solidariteit – Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 maart 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 maart 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2018 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2018 - Voorlopige afsluiting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening van het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijzigingen n° 0 et 1 - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Driejaarlijks plan 2019-2021 - goedkeuring van het gecorrigeerde plan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer