Gemeenteraad - Begrotingen & Rekeningen

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2020 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid – dienstjaar 2021 – Begrotingswijziging nr 1 - exploitatiebegroting en patrimoniale begroting. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2020 - Voorlopige afsluiting.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 maart 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 juni 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30 september 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 maart 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 juni 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30 september 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2021 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer