Gemeenteraad - Begrotingen & Rekeningen

O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2023.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2022 - Voorlopige afsluiting.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2022 - Rekening - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2023 - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2023 – Voorlopige goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer