Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over beveiligde fietsenstallingen in Oudergem

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Sinds 1 januari worden alle beveiligde fietsenstallingen op het grondgebied van het Brussels Gewest beheerd door het gewestelijke agentschap Parking.brussels. De overname van het platform cycloparking.brussels is intussen rond. In principe verandert er niets voor de gebruiker. Dit is een positief signaal: een fietsenparking wordt nu op voet van gelijkheid met een autoparking beschouwd.
Concreet beheert cycloparking.brussels voortaan meer dan 450 parkings, waar meer dan 2.500 abonnees de klok rond toegang toe hebben. De voorgestelde oplossing bestaat hoofdzakelijk uit fietsboxen met 5 plaatsen, die op de weg zijn geplaatst en die de fietser opent met een magnetische badge.
Ook al zijn de teams achter de website sinds januari veranderd, toch blijft die het favoriete aanspreekpunt voor fietsers die hun fiets veilig willen stallen in 17 van de 19 gemeenten, waaronder Oudergem.
Ondanks de hieruit voortvloeiende toename van het aantal veloboxen, wordt nog lang niet aan de exponentiële vraag voldaan. Er staan immers meer dan 8.000 fietsers op de wachtlijst en Parking.brussels telde in september 2020 zo'n 6.850 aanvragen.
Parking.brussels wil daarom zijn strategie bijsturen. Aangezien de veloboxen niet langer volstaan, zal het agentschap daarom publiek-private samenwerkingen ontwikkelen om lokalen, hoofdzakelijk gemeenschappelijke lokalen, te vinden om meer fietsen te stallen.
Mijn vragen luiden dus als volgt:
  • Kunt u ons laten weten hoeveel veloboxen reeds op het grondgebied van de gemeente werden geplaatst en hoeveel aanvragen er op de wachtlijst staan?
  • Worden er in 2021 nieuwe veloboxen geplaatst in Oudergem?
  • Plant de gemeente Oudergem bijkomende initiatieven om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar beveiligde fietsenstallingen?
  • Onderhoudt u in dat verband contacten met Parking.brussels?
Ik dank u.
Matthieu Pillois
Gemeenteraadslid
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
  • Kunt u ons laten weten hoeveel veloboxen reeds op het grondgebied van de gemeente werden geplaatst en hoeveel aanvragen er op de wachtlijst staan?
Sinds 2015 werden er 47 veloboxen geplaatst met elk 5 plaatsen. Twee boxen wachten nog op plaatsing.
Bovendien werden er twee "bike and ride"-parkings met 20 plaatsen ingericht in samenwerking met parking.brussels en is er een soortgelijke ruimte beschikbaar voor het gemeentepersoneel.
Die initiatieven zijn samen goed voor 305 beveiligde fietsparkeerplaatsen. Bovendien zijn er volgens cycloparking (cijfers van december 2020) 300 personen in Oudergem die wachten op een plaats, op de ongeveer 8.000 personen op de wachtlijst voor heel Brussel.
  • Worden er in 2021 nieuwe veloboxen geplaatst in Oudergem?
Ja: we zijn van plan boxen te blijven plaatsen zoals we elk jaar doen, maar dat niet alleen
  • Plant de gemeente Oudergem bijkomende initiatieven om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar beveiligde fietsenstallingen?
  • Onderhoudt u in dat verband contacten met Parking.brussels?
Gelet op de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen zal parking.brussels tegen het huidige tempo nooit genoeg fietsboxen kunnen installeren, die elk slechts plaats bieden voor 5 fietsen, om alle 8.000 personen die wachten op een plaats te kunnen bedienen. Er zouden dus 1.600 boxen op gewestelijk niveau moeten bijkomen en 60 op gemeentelijk niveau ...
We hebben daarom contact opgenomen met parking.brussels om hen extra parkings met plaats voor ten minste 20 fietsen op het grondgebied van de gemeente aan te bieden (bijv. Willegems sportcentrum).
We wachten nu op hun reactie.