Matthieu Pillois

Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Autoluwe wijken" van de Vogelzang

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het lawaai veroorzaakt door de passage van de metro

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene wandeling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : parkeren in de commerciële zones van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Het College ondergaat een verjongingskuur

Twee nieuwe schepenen vervangen vanaf nu Didier Gosuin en Jany Crucifix. Deze vernieuwing gaat gepaard met een radicale verjonging binnen het College.

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de openbare fonteinen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Autoloze dag

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Een nieuwe generatie neemt het over

Matthieu Pillois et Michel Blampain : een nieuwe generatie neemt het over

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de gevolgen van de hervorming van het schoolritme in de Federatie Wallonië-Brussel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer