Matthieu Pillois

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de openbare fonteinen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Autoloze dag

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Een nieuwe generatie neemt het over

Matthieu Pillois et Michel Blampain : een nieuwe generatie neemt het over

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de gevolgen van de hervorming van het schoolritme in de Federatie Wallonië-Brussel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over het project van Vlaanderen om de rijstroken van de Tervurenlaan richting Vier Armen af te sluiten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de renovatie van het fietspad op de Vorstlaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) - het advies van de gemeente betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over beveiligde fietsenstallingen in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over het verkeersplan na de heraanleg van de Fraiteurbrug

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de parkeergarages Delta en Herrmann-Debroux

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB) over de tijdelijke verplaatsing van de Vredegerecht van Oudergem naar Etterbeek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB) over cannabisplantages en de impact op de eigenaars van de verhuurde panden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB) over het project om in het kader van het RPA Herrmann-Debroux de metrolijn te verlengen tot het ADEPS-sportcentrum

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mondelinge vraag van Matthieu Pillois (LB) over de impact op de gemeente van de toekomstige baanrenovatiewerken op Brussels Airport

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mondelinge vraag van Matthieu Pillois (LB) betreffende de beslaglegging op kunstwerken uit het gemeentehuis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer