Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) - de wijkraden

In de algemene beleidsverklaring 2018-2024 legde de nieuwe meerderheid Défi-Ecolo de nadruk op haar ambitie om "wijkraden [op te richten] die de bewoners de kans [geven] om hun ideeën te geven en rechtstreeks of via het internet deel te nemen aan beslissingen die hun directe omgeving beïnvloeden ". [1]
Tijdens het debat over het algemeen beleid bevestigde de waarnemend burgemeester, Sophie Devos, dat een participatiebudget ter beschikking zal worden gesteld van de toekomstige wijkraden en dat de begroting 2019 nu al voorziet in een enveloppe die daarvoor is bestemd.
In het licht van deze elementen:
  1. Welke procedures en criteria worden ingevoerd om deze wijkraden op te richten?
  2. Welke garanties zijn er dat deze nieuwe wijkraden democratisch, apolitiek en transparant zullen zijn?
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
De algemene beleidsverklaring bevat inderdaad een belangrijk luik dat handelt over participatie. 
De oprichting van wijkraden maakt daar deel van uit.
We sluiten ons aan bij uw streven om daar een hefboom van te maken die onze lokale democratie op volkomen transparante wijze versterkt. 
Een participatieve democratie is niet iets wat je zomaar even uit je mouw schudt.
Daarom hebben we aan de administratie gevraagd om het terrein al wat te effenen en de volgende zaken te identificeren:
1. de dienstverleners die ons zouden kunnen helpen bij de installatie ervan, rekening gehouden met de eigenheid van Oudergem
2. de participatieplatformen en -instrumenten die we zouden kunnen gebruiken om participatie zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor de burgers
Vervolgens zal de administratie daarover verslag uitbrengen bij het college en op deze basis zullen we een bestek kunnen opmaken en een offerteaanvraag lanceren. Eens deze horden zullen zijn genomen, zullen we een planning voor uitvoering opmaken.
U mag er zeker van zijn dat we zo snel mogelijk wensen te gaan, maar dat uit heel wat experimenten blijkt dat participatieve democratie een complexe zaak is. We wensen dan ook de tijd te nemen om correct te werk te gaan in plaats van ons halsoverkop in dit avontuur te storten.

[1] cf. algemene beleidsverklaring, blz. 2, hoofdstuk 2