Evenementen & Verenigingen

1160Welcome!

 

1160Welcome! is een kleine vereniging van Oudergemnaars die aanvankelijk gericht was op solidariteit met vluchtelingen en met degenen die hen opvangen. Na verloop van tijd is het team begonnen met een wekelijkse inzameling van onverkocht voedsel, dat nu wordt geleverd aan een nabijgelegen solidariteitskoelkast. De vereniging voert ook een dialoog met de gemeente voor een "gastvrije gemeente", met name door iedereen toegankelijker te informeren over de steun die bestaat maar soms onbekend is. 

 

Contact

 

Hoe vluchtelingen helpen?

Grote groepen mensen slaan op de vlucht voor oorlog, geweld, hongersnood en vervolgingen. Ze komen in België aan en hopen op een veiliger leven.

Als burger kan u asielzoekers en vluchtelingen helpen.

We zetten enkele mogelijkheden op een rijtje:

 • Goederen schenken

Onderstaande verenigingen specialiseerden zich in de opvang van asielzoekers en in de begeleiding van vluchtelingen. Ze zamelen kleding, speelgoed, meubels, bedden, matrassen, lakens, keukengerei ... in. Surf naar hun website en neem even contact met hen op voor u goederen binnenbrengt.

 

 • Gastgezin worden voor een alleenstaand kind

De vereniging Mentor-Escale is actief op zoek naar gezinnen die alleenstaande kinderen en tieners van vluchtelingen thuis willen opvangen.

Om gastgezin te worden en zo die jongeren een betere toekomst te bieden, kan u contact opnemen met het gezinsteam van Mentor-Escale op 02/505.32.32 of via het e-mailadres familles@mentorescale.be.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website www.mentorescale.be

 • Vrijwilliger worden

Om als vrijwilliger mee te werken aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in België, kan u zich wenden tot:

In Oudergem:

Met 1160Welcome! kan u ook meewerken om onverkochte verse voeding in Oudergem en omgeving op te halen en naar de verdeelpunten te brengen.

Contactgegevens:

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn kinderen en/of jongeren die minderjarig zijn, zonder ouders of voogd in ons land terechtkomen, buiten hun land van herkomst leven en vaak een lange geschiedenis van migratie en ballingschap achter de rug hebben.

Ze hebben allemaal hun eigen verhaal, hun eigen profiel en hun eigen redenen om hun land van oorsprong te verlaten. Ze hebben allemaal nood aan bescherming, juridische vertegenwoordiging en begeleiding.

Wie voogd wordt van een NBMV, wordt diens wettelijk vertegenwoordiger en moet toezien op het algemeen welzijn van de minderjarige.

 • Hoe stelt u zich kandidaat?

Kandidaten kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Voogdij, http://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/voogdijen moeten de criteria en de vermelde procedures naleven.

 • Een huurwoning ter beschikking stellen

U kan een woning waarvan u eigenaar bent toevertrouwen aan het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen als u bijvoorbeeld wacht om werken in de woning uit te voeren, een bouwaanvraag heeft ingediend ... Een verantwoordelijke expert gaat met u in gesprek om een overeenkomst af te sluiten waarin u zich kan vinden. Het platform beheert de huur en begeleidt de bewoners met de hulp van vrijwilligers uit de buurt. De huurtijd kan lopen van 1 maand tot meerdere jaren.

Contact: delphine.d@bxlrefugees.be of lara.p@bxlrefugees.be

U kan een woning (huis, flat of studio) in goede staat ook verhuren aan een ngo die met FEDASIL een overeenkomst sloot voor de opvang van asielzoekers wiens asielaanvraag nog door de bevoegde instanties wordt onderzocht.

 • Voor welke termijn? Minimaal een jaar.
 • Aan welke financiële voorwaarden? De woningen worden rechtstreeks door de ngo gehuurd aan betaalbare prijzen.
 • Zijn er juridische implicaties voor de verhuurder? Het gaat om een huurcontract en er is geen rechtstreekse juridische link met de gehuisveste persoon.
 • Hoe uw woning ter beschikking stellen? Neem contact op met volgende ngo's:
  • Aide aux personnes déplacées (085 21 34 81)
  • Caritas International (0471 72 05 42)
  • Protestants Sociaal Centrum (02 512 80 80)
  • Sociale Dienst van Solidariteit (02 533 39 84)
  • Mentor-Escale(02 505 32 32)