#Dienst Tewerkstelling

Socio-professionele integratie

Een team van maatschappelijk werkers en psychologen begeleidt de mensen die door ons centrum worden geholpen in hun sociale en professionele [her]integratieproces. Het einddoel van de acties beoogt de integratie van de begunstigden op de arbeidsmarkt door middel van verschillende doelstellingen.

Meer

Werken bij Chirec ? Oudergem lanceert het project "Een-job-in-mijn-buurt"

Werkgelegenheid in de buurt boosten, ongeacht of je werkt of niet.

Meer

Joblente

Maart, jobmaand !

Het Joblenteprogramma biedt gedurende de maand maart 2016 verschillende activiteiten aan. U kunt de volledige beschrijving en inschrijvingsvoorwaarden vinden op de site www.printempsdelemploi.be

Meer

Jobhuis

Alle informatie over Jobhuis.

Meer

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Alle informatie over Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA).

Meer

Tewerkstelling

De Pool Tewerkstelling - ondergebracht in het OCMW-gebouw– omvat o.a. het PTA (Plaatselijk Tewerkstellingsagentschap), die stemple en tewerkstelling diensten.

Meer