Socio-professionele integratie

  • Paepedelle 87, 1160 Oudergem
  • Contact
  • Op afspraak

 

Een team van maatschappelijk werkers en psychologen begeleidt de mensen die door ons centrum worden geholpen in hun sociale en professionele [her]integratieproces. Het einddoel van de acties beoogt de integratie van de begunstigden op de arbeidsmarkt door middel van verschillende doelstellingen:

  • De realisatie van een socio-professionele evaluatie, rekening houdend met de persoonlijke motivatie van elke persoon, zijn vaardigheden en zijn reële integratiemogelijkheden;
  • Het opzetten van een PIIS [Individueel Socio-professioneel Integratieproject] met een  begeleiding en evaluatie van het project;
  • De ontwikkeling van de nodige sociale en gedragsvaardigheden voor een eventuele toetreding tot een opleiding of een baan;
  • De mogelijkheid om kwalificerende opleidingen te volgen om uw vaardigheden te verbeteren of te vergroten, om zo goed mogelijk aan uw ambities en de verwachtingen van de arbeidsmarkt te voldoen;
  • Het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst met het OCMW en ter beschikking stellen bij externe partners [arbeidsovereenkomsten die bekend staan als "artikel 60"], waardoor de persoon waardevolle ervaring kan opdoen bij andere werkgevers.

Alle acties worden uitgevoerd in individuele gesprekken en alleen op afspraak.