Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave / ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/11.12.2018/B/0047# Onderwijs School centrum Blankedelle - Aankoop van psychomotorische apparatuur - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur 4.600 722/744.51
#002/12.02.2019/B/0025# Publieke Ruimte Aankoop van 7 banden voor de voertuigen nr 4 - 32/1 en 28 - Goedkeuring van de uitgave 1969,49 136/744.52
#002/12.02.2019/B/0026# Publieke Ruimte Aankoop van vervangingsmasten voor CS les Marronniers - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 116,15 100/74498
#002/12.02.2019/B/0027# Publieke Ruimte Aankoop van PVC-hoezen om stedenbouwkundige publicatieberichten op te hangen - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 1122,88 100/74498
#002/12.02.2019/B/0034# Publieke Ruimte Renovatie van het glazen dak van het sportcentrum - Aanvullingen 14515,75 7642/724.60
#002/19.02.2019/B/0074# Publieke Ruimte Parametrering van de regulatie van de verwarmingsketel van "sc du Souverain" - Goedkeuring van de uitgave 1.012,91€ tvac 722/724.60
#002/26.02.2019/B/0038# Sport Vervanging van een elektrische motor van een basketballring in het Gymnasium - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op eenvoudige aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2427,26 764/744.51
#002/26.02.2019/B/0051# Publieke Ruimte Levering van een nieuwe regulatie en aanpassing van een suppletiegroep in het Cultureel Centrum - Goedkeuring van de uitgave 59.926,78€ tvac 772/72460
#002/26.02.2019/B/0053# Publieke Ruimte Deel van het gebouw gelegen op Idierstraat 12 bezet in het verleden door de lokale politie - overheidsopdracht voorstabiliteitsingenieurdiensten - Overheidsopdrachte van beperkte waarde - bestek - vaststelling van de te raadplegen inschrijvers. 5000 104/72460
#002/26.02.2019/B/0055# Publieke Ruimte Schuren van het parket van de Trouwzaal en Raadzaal - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 12500 104/72460
#002/26.02.2019/B/0062# Preventie Aankoop van interphonie-videofonie-apparatuur voor het Maison de Prévention en Solidarités: markt via onderhandelingsprocedure op eenvoudige aanvaarde factuur - Toepassing van artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. - Aanwijzing van de geselecteerde inschrijver. - Mededeling aan de gemeenteraad. 2150 300/72460
#002/26.02.2019/B/0062# Preventie Aankoop van interphonie-videofonie-apparatuur voor het Maison de Prévention en Solidarités: markt via onderhandelingsprocedure op eenvoudige aanvaarde factuur - Toepassing van artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. - Aanwijzing van de geselecteerde inschrijver. - Mededeling aan de gemeenteraad. 2150 300/72460
#002/12.03.2019/B/0060# Sport Levering en plaatsing van een afzuigventilator voor de danszaal in het Gymnasium - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op eenvoudige aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 6035,53 764/744.51
#002/12.03.2019/B/0061# Sport Levering en plaatsing van 3 afvoerventielen in de bestaande kanalen voor de Dojo in het Gymnasium - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op eenvoudige aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2976,79 100/72460
#002/12.03.2019/B/0076# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave 5893,31 100/744.98
#002/12.03.2019/B/0077# Publieke Ruimte Aankoop van ladders en stellingen - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van het BLB en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's +/- 5.000/an 100/744.98
#002/12.03.2019/B/0080# Publieke Ruimte Aankoop van signalisatiemateriaal - goedkeuring van de uitgave 3184,48 425/74152
#002/12.03.2019/B/0086# Publieke Ruimte Plaatsing van zonneschermen in het "pavillon des Arums" - OVERHEIDSOPDRACHT VAN BEPERKTE WAARDE - Goedkeuring van de uitgave en het lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's 10000 722/74451
#002/12.03.2019/B/0100# Informatica Aankoop van 10 schijven van 2000Gb en 2 schijven van 8000Gb voor de servers - Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever. 1.716,00€ (tvac) 120/74253
#002/12.03.2019/B/0101# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (3 multifunctionele printers SAMSUNG CLX-6260FR waarvan 1 voor de dienst IDPB en 2 voor onze reserve) - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 1.774,85€ (tvac) 120/74253
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.