Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het nakende vertrek van het bedrijf Odoo naar Louvain-la-Neuve

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Het bedrijf Odoo staat op het punt om de gemeente Oudergem te verlaten voor Louvain-la-Neuve, lezen wij in de pers van 22 maart jongstleden. Het huurcontract van het bedrijf loopt af en het bedrijf wil zijn activiteiten op een grotere oppervlakte uitbreiden, wat wij kunnen begrijpen.
Dit vertrek is echter illustratief voor een algemenere tendens van bedrijven die het Brussels Gewest te verlaten, wat ik betreur, zowel voor de vitaliteit van de wijken en gemeenten als voor de economische dynamiek en de werkgelegenheid in het Gewest.
Ik herinner mij echter dat de buurtbewoners niet opgezet waren met de aanwezigheid van Odoo, met name door de parkeerproblemen. Ik dacht nochtans dat Odoo daarover een overeenkomst had met de Carrefour, maar het zij zo. Het algemene gevoel is dat niemand in de wijk het vertrek lijkt te betreuren, een gevoel dat de voorzitter van de Gemeenteraad bovendien lijkt te delen.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Wanneer een bedrijf van enige omvang besluit om zich in Oudergem te vestigen, wordt het dan systematisch gecontacteerd en verwelkomd door het gemeentebestuur?
  • Wordt er nagedacht over de mobiliteit?
  • Waarom geen vervoer- en parkeerplannen opstellen met deze bedrijven?
  • Heeft Odoo met u contact opgenomen vóór de beslissing om de gemeente te verlaten?
  • Heeft u contact opgenomen met Odoo nadat u de beslissing heeft vernomen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Geachte heer Van Gorp,
Bedankt voor uw vraag.
Odoo is een bedrijf dat software met een groot aantal toepassingen ontwikkelt voor bedrijven (boekhouding, human resources, facturatie,...). Eén van hun teams, dat 80 personen telt, is gevestigd in de Van Nieuwenhuyselaan 6. 
Deze panden van 1.500 m2 worden momenteel verhuurd aan Confinimo. 
Odoo wil dit team uitbreiden tot 100 werknemers tegen eind 2019 en 150 werknemers tegen 2021. 
Het bedrijf heeft in Brussel gezocht naar grotere locaties, maar zonder een beroep te doen op Citydev of HUB Brussels.
Met een hoofdkantoor in Grand Rosière zou het zijn activiteiten graag bundelen in de buurt van Brussel. 
Ik wil hier herinneren aan het feit dat ondernemingen vrij zijn om te kiezen waar ze een vestiging openen. Men kan een onderneming niet verhinderen om Brussel te verlaten als dat haar beslissing is. 
Bovendien vallen economische en industriële aangelegenheden onder de bevoegdheid van het Gewest en heeft de Brusselse minister van Economie hierover al heel wat vragen vanuit uw fractie beantwoord. 
Wat de mobiliteit van bedrijven betreft: dat is een bevoegdheid van de bedrijven zelf. Bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn verplicht om een vervoerplan op te stellen. De vestiging van Odoo in Oudergem telt momenteel slechts 80 medewerkers. Ter herinnering: vervoerplannen van bedrijven vallen onder de bevoegdheid van de gewestelijke minister van Leefmilieu. 
Wat mijn bevoegdheid voor Lokale economie betreft, blijf ik samen met mijn departement rondgaan in de wijken om de handelaars te ontmoeten. Daarbij zullen wij ook de ondernemingen aandoen. Voor mij is het belangrijk dat zij de gegevens hebben van een contactpersoon bij de gemeente. 
Tot slot wordt de gemeente Oudergem over het algemeen weinig op de hoogte gebracht als bedrijven zich in de gemeente vestigen of die verlaten. Er is met ons dus geen contact opgenomen, niet voor en niet na de beslissing van Odoo om Oudergem te verlaten.