Bestuur & Politiek

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Inbraken in gemeentescholen

Geachte mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
Afgelopen februari heeft het scholencentrum Le Pré des Agneaux op korte tijd (nacht van 20 op 21 februari en 26 op 27 februari) dieven over de vloer gekregen. Blijkbaar gaat het niet om geïsoleerde gevallen, aangezien er de afgelopen weken ook bij andere scholen ingebroken zou zijn. 
Vandaar de volgende vragen:
  • Kunt u mij vertellen hoeveel inbraken er in scholen in de gemeente zijn geweest? Zijn er nog gemeentelijke instanties waar er is ingebroken?
  • Is er iets gestolen en zo ja, wat? Heeft de gemeente de nodige budgetten voorzien om gestolen apparatuur snel te vervangen?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (alarm, veiligheidsdeuren,...) is de gemeente van plan te nemen?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Geachte mevrouw Rigodanzo,
Bedankt voor uw vragen. 
Er is sinds 1/01/2019 vijf keer ingebroken in scholencentrum Le Pré des Agneaux. Drie van die inbraken deden zich voor in de lagere school, waarbij apparatuur werd gestolen (2 laptops en een kassa). Er was nog een vierde inbraakpoging in de lagere school, en een vijfde in de kleuterschool. 
In het scholencentrum Le Souverain is twee keer ingebroken, waarbij vier fototoestellen werden gestolen (privémateriaal). 
Ook in de Academie Muziek en Woord is er ingebroken, daarbij werd een fototoestel meegenomen. 
Al deze inbraken hebben uiteraard geleid tot materiële schade, maar gelukkig zijn de lessen gewoon kunnen doorgaan. 
Bovendien heeft de inbraakgolf zich verplaatst naar de Pinoy-wijk en werd er tijdens de krokusvakantie in verschillende huizen ingebroken. 
Mevrouw de burgemeester en ik hebben elke school na elke inbraak bezocht, om de schade vast te stellen en zo snel mogelijk aan het Bestuur door te geven. 
Alle inbraken zijn aangegeven bij de betreffende verzekeringsmaatschappijen en de gestolen computers worden vervangen. De Dienst Openbare Ruimte heeft ervoor gezorgd dat de materiële schade (glasbreuk) snel hersteld is. 
De politie-inspecteur en adviseur inbraakpreventie heeft een bezoek gebracht aan elk scholencentrum waar is ingebroken. Hij heeft een rapport opgesteld met tips, van het vergrendelen van ramen en deuren met klinken met een slot tot een alarmsysteem. 
Tot slot, wat de veiligheidsmaatregelen betreft, heeft het College van 19 maart 2019 beslist om, zoals aanbevolen in het rapport van de adviseur inbraakpreventie van de politie, de uitgaven van 20.000 euro goed te keuren en toe te rekenen op de buitengewone begroting met het oog op de installatie van een inbraakalarm in het scholencentrum Le Pré des Agneaux.