Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Martine Maelschalck over "Joblente"

HET COLLEGE,

Gelet op artikelen 84 en 84bis van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikelen 55 tot 60 van het huishoudelijk reglement van de raad;

Gelet op wat volgt:

Op 20.02.2023 heeft mevrouw Martine Maelschalck per e-mail een schriftelijke vraag gesteld aan mevrouw Sophie de Vos, burgemeester:

Mevrouw de burgemeester,

Meneer de wethouder,

De Joblente wordt in maart georganiseerd in onze gemeente, in samenwerking met de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambert-Woluwe.

Wij zijn er uiteraard van overtuigd dat elk initiatief dat bijdraagt tot de verbetering van de inzetbaarheid van werkzoekenden en de verhoging van de arbeidsparticipatie welkom is.

Wij plaatsen echter vraagtekens bij de keuze van de thema's voor sommige workshops, zoals "Verandering en veerkracht", "Motivatie", "Jezelf opnieuw uitvinden door je sterke punten te ontdekken" of "Je weg vinden en actie ondernemen". Kunnen deze thema's werkzoekenden echt op een concrete manier helpen, wat volgens ons de bedoeling is van het evenement? Er zij op gewezen dat de workshops die in de andere deelnemende gemeenten zijn georganiseerd hetzelfde soort vragen opriepen.

Onze vragen luiden als volgt:

 • Hoe worden workshoponderwerpen gekozen: op basis van welke criteria en door wie?
 • Hoe worden gemeenten bij deze keuzes betrokken?
 • Kunnen we de resultaten van de Joblente becijferen?
  • aantal deelnemers
  • mensen die dankzij het Joblente een baan of opleiding hebben gekregen
  • andere concrete resultaten?

Wij danken u voor uw steun,

Martine Maelschalck en Cécile Henrard, gemeenteraadsleden  

 • Op 10.03.2023 antwoordde de heer Didier Molders, Schepen, als volgt:

2023 is de 15e editie van de Joblente tussen maart en april.

Het doel van dit evenement is van meet af aan werkzoekenden een zo gevarieerd en concreet mogelijke ruimte voor remobilisatie, informatie, begeleiding en instrumenten te bieden, zodat de meerderheid van de CE's zich beter kan voelen, weer op gang kan komen na een soms lange periode van isolement, hun zoektocht naar werk kan stimuleren en zich eventueel kan heroriënteren door thema's aan te pakken die niet noodzakelijkerwijs op de traditionele manier worden aangeboden. Daarnaast heeft dit project ook tot doel de dynamiek en de synergieën in de arbeidsbureaus, tussen de arbeidsbureaus onderling en met de verschillende lokale actoren op het gebied van socioprofessionele integratie te versterken en hun zichtbaarheid te verbeteren.

Via allerlei vernieuwende en participatieve activiteiten (workshops, conferenties, informatiesessies) mobiliseert het evenement een groot aantal werkzoekenden.

In deze nieuwe editie staan twee actuele thema's centraal, namelijk

 • Remobilisatie van langdurig werkzoekenden: Om effectief en sereen te zijn in je zoektocht naar een baan, is het essentieel om je goed en zelfverzekerd te voelen.  In die optiek worden workshops aangeboden die gericht zijn op welzijn en zelfkennis, zoals "Je lichaamstaal, je beste bondgenoot", "Motivatie in je zoektocht naar werk", "Jezelf kennen om te ondernemen", "En als ik me durf te laten gelden", om er maar een paar te noemen.  Het is inderdaad noodzakelijk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om hun sterke en zwakke punten te kennen zodat zij hun zoektocht naar werk en/of hun beroepsheroriëntering kunnen optimaliseren.
 • De digitale kloof: ook hier worden workshops voorgesteld zoals "uw zoektocht naar werk stimuleren dankzij sociale netwerken", "uw mailbox doeltreffend beheren om uw zoektocht naar werk te optimaliseren" of "vensters en boomstructuur", aangezien dit noodzakelijke eerste stappen zijn om mensen die door de digitale kloof zijn verzwakt, in staat te stellen op hetzelfde niveau te staan en dezelfde kansen te hebben bij werkgevers, waar kennis van digitale instrumenten vaak een noodzakelijke voorwaarde is.

Wat uw andere vragen betreft:

De thema's worden vastgesteld tijdens een bijeenkomst van de deelnemende gemeenten en Actiris, die ons voor dit project subsidieert.

In termen van cijfers, kunnen we u vertellen dat tegen 2022 :

 • De workshops/conferenties in Oudergem werden bijgewoond door 197 deelnemers;
 • De Joblente treft vooral werkzoekenden met een hoog opleidingsniveau (64% van de deelnemers), waaronder deelnemers uit Oudergem (53%);
 • Wij merken op dat 73% van de deelnemers ouder was dan 40 jaar;
 • De deelname van vrouwen was groter (69% vrouwen - 31% mannen).

Op basis van een enquête die in juli 2022 werd gehouden bij werkzoekenden die deelnamen aan de workshops/conferenties die in Oudergem werden georganiseerd,

 • 20% van hen verklaart binnen 3 maanden na de voorjaarsbeurs een baan te hebben gevonden;
 • 34% is teruggekeerd naar een opleiding die tot een kwalificatie leidt

Ik kan het niet laten mijn antwoord af te sluiten met een e-mail die ik onlangs ontving van een deelnemer aan de voorjaarsbeurs van 2022:

Onderwerp: Bedankt voor uw waardevolle advies!

Hallo Melissa, hallo André

Ik had de kans om deel te nemen aan de 'After Spring' sessies georganiseerd door de gemeente Oudergem in november 2022.

Ik wil u bedanken voor uw waardevolle adviezen tijdens deze dagen, die zeer interessant en motiverend waren, en die mijn vastberadenheid om een baan te vinden alleen maar hebben versterkt.

Na mijn meerdere herinneringen aan werkgevers in november 2022, werd ik gecontacteerd voor een nieuw gesprek in december 2022 ... en tekende ik eind december een vast contract!

En sinds 16 januari 2023 werk ik als SAP-consultant bij banketbakkerij Leonidas.  De baan bevalt me erg goed, hij past bij mijn profiel en vooral bij het soort functie dat ik zocht.

De andere kant van de medaille ... Ik zal niet deelnemen aan de voorjaarsbeurs in maart 2023 ...

Mijn boodschap aan nieuwe deelnemers: je moet in jezelf geloven!

Veel succes met de 'Joblente'!

Hoogachtend

Suzanne V.

Ik hoop dat ik uw vragen heb beantwoord.

NEEMT AKTE

 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website