Bestuur & Politiek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019 - Goedkeuring

DE RAAD,

Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikels 108 en 108bis

Gelet op zijn huisoudelijke reglement, artikels 49, 50 en 51 ;

Gelet op het voorstel voor het proces-verbaal ;

BESLIST

om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 04.04.2019 geod te keuren.