Bestuur & Politiek

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

De Raad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 97;

Overwegende wat volgt :

Het gemeentebestuur ontving de tekst van het overeenkomst op 07.05.2019, d.w.z. na de datum waarop de agenda van de gemeenteraad werd vastgesteld.
De overeenkomst heeft betrekking op de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een subsidie. Als de overeenkomst niet voor 01.06.2019 wordt ondertekend, verliest de gemeente de subsidie.

Beslist
het punt "Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak" op de dagorde van de huidige zitting van de gemeenteraad te zetten