Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave / ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
# 002/19.03.2019/B/0054# Publieke Ruimte Aankoop en plaatsing van magazijnstellingen in metaal om de loodsen van de activiteitenzone gelegen op de Waversesteenweg 1854 te 1160 Oudergem uit te rusten - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Vaststelling van de voorwaarden – Goedkeuring van de uitgave en het lastenboek – Aanduiding van de firma’s 35.000 € TVAC 138.744.51
#002/19.03.2019/B/0059# Publieke Ruimte Plaatsing van een anti inbraakalarm in "cs Pré des Agneaux - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 20000 722/724.60
#002/19.03.2019/B/0061# Publieke Ruimte Renovatie van de schilderwerken van de trappenhal en het toilet van het Gemeentehuis - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 35000 104/72460
#002/19.03.2019/B/0064# Publieke Ruimte Aankoop van 4 banden voor de voertuigen nr 30 en 46 - Goedkeuring van de uitgave 633,05 136/745.52
#002/26.03.2019/B/0055# Publieke Ruimte Een elektrische motor op de poort van de Groendienst laten plaatsen om deze gemakkelijker te openen en te sluiten – Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur – Aanduiding van de aanbesteder 778,58 € TVAC 100/724.60
#002/26.03.2019/B/0085# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (15 pc's, 20 schermen en 5 printers) - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 17.137,96€ (tvac) 120/74253
#002/02.04.2019/B/0037# Sport Aankoop van 4 duiveltjesdoel voor voetball in het Stadion - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Aanduiding van de aanbesteder 2405,92 764/744.51
#002/02.04.2019/B/0042# Publieke Ruimte Aankoop van 3 kasten om er "Aspen" benzine te stockeren voor de Groendienst - Overheidsopdracht voor leveringen met beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 5789,85 100/741.51
#002/02.04.2019/B/0045# Publieke Ruimte Aankoop van 2 babybadjes voor de kribbe "Les Mômes" - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 605 100/74498
#002/02.04.2019/B/0048# Publieke Ruimte Nieuwe oven voor de kribbe "les Poneys" - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 499€ tvac 100/744.98
#002/02.04.2019/B/0049# Publieke Ruimte Plaatsing van dolomiet op het voetpad gelegen langs de ARA, Park van Woluwelaan - Goedkeuring van de uitgave 18716,15 421/735.60
#002/02.04.2019/B/0061# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (1 switch Netgear ProSafe XS716T 10 GB) voor de servers in het informaticalokaal. Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - aanduiding van de opdrachtgever. 2.421,21€ (tvac) 120/74253
#002/02.04.2019/B/0062# Informatica Aankoop van 1 laptop en 2 desktop pc's - bestemd voor IAPS - Lijst van aan te kopen marterieel.- Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever. 2701,84 722/74253
#002/02.04.2019/B/0063# Informatica Aankoop van 10 witte borden + 10 projectoren ultra short + muur fixeersysteem+ bekabeling + luidsprekers + 1 draagbare projector ultra short - levering en installatie - bestemming : scholen - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever. 28.542.70€ 722/74451
#002/02.04.2019/B/0065# Informatica Aankoop van 5 laptops bestemd voor de scholen - Lijst van aan te kopen marterieel.- Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever. 3850 722/74251
#002/0 9.04.2019/B/0031# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave 4846,42 100/744.98
#002/09.04.2019/B/0032# Publieke Ruimte Aankoop van een boomstronkhakselaar - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van het BLB en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 15000 766/744.51
#002/09.04.2019/B/0034# Publieke Ruimte Sanering van de muren van de kelder in het "cs du Pré des Agneaux" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 35000 722/72460
#002/09.04.2019/B/0040# Publieke Ruimte Renovatie van de schilder- en plafonneringswerken in het "cs des Marronniers" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 50000 722/724.60
#002/09.04.2019/B/0058# Cultuur Drukken van vlaggen "Chaussée des Arts - Kunstensteenweg", kunstenfestival van Oudergem - Aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder reclame - Toekenning 2925,78 775/74498
#002/23.04.2019/B/0009# Onderwijs - vorming "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" - Aankoop van schoolmeubilair - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur 4702,6 722/74251
#002/23.04.2019/B/0045# Publieke Ruimte Aankoop van 2 projectorlampen voor de Groendienst - Goedkeuring van de uitgave 307,1 100/744.98
#002/23.04.2019/B/0046# Publieke Ruimte Aankoop van diverse loodgietersmateriaal voor het "cs les Marronniers" - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave 917,91 100/74498
#002/23.04.2019/B/0047# Publieke Ruimte Aankoop van stadsmeubilair - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Opdracht onderverdeeld in percelen - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma’s 84.000 € TVAC 425/741.52
#002/23.04.2019/B/0050# Publieke Ruimte Herstelling van de versnellingsbak van het voetuig n°6 - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 1079,28 136/745.52
#002/23.04.2019/B/0092# Juridische dienst Aankoop van een Heftruck - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 32.500,00 Euros 138/74353
#002/23.04.2019/B/0100# Juridische dienst Vervanging van de bus van de dienst preventie - Overheidsopdracht voor leveringen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 100.000,00 Euros 300/74353
#002/23.04.2019/B/0101# Juridische dienst Vervanging van het voertuig n°5 - Overheidsopdracht voor leveringen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 150.000,00 Euros 421/74353
#002/30.04.2019/B/0038# Publieke Ruimte Aankoop van 1 nieuwe store voor in het bureau van de Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 347,94 100/744.98
#002/30.04.2019/B/0039# Publieke Ruimte Aankoop van 2 nieuwe stores voor de Ludotheek - Goedkeuring van de uitgave 483,01 100/744.98
#002/30.04.2019/B/0040# Publieke Ruimte Aankoop van 3 brandblussers voor het sc Blankedelle - Goedkeuring van de uitgave 214,17 100/744.98
#002/30.04.2019/B/0042# Publieke Ruimte Aankoop van 4 nieuwe stores voor het Gemeentehuis voor de dienst HR - Goedkeuring van de uitgave 810,02 100/744.98
#002/30.04.2019/B/0046# Publieke Ruimte Aankoop van platen in polycarbonaat voor het Gemeentelijk Stadion - Goedkeuring van de uitgave 2373,12 100/744.98
#002/30.04.2019/B/0049# Publieke Ruimte Vervanging van een koelkast voor de kribbe "les Oursons" - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 154€ tvac 100/72460
#002/30.04.2019/B/0098# Secretariaat Overheidsopdracht van diensten van bijstand voor het sturen en het ontwerpen van herinrichting van de gebouwen van het gemeentelijke en OCMW bestuur en van het Preventie Huis- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 50.000 € 104/72460
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.