Bestuur & Politiek

Persoonsgegevens - Dienstverleningsovereenkomst nr. BS-006440 met betrekking tot de opdracht van het CIRB als functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

DE RAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
BESLUIT :
de dienstverleningsovereenkomst nr. BS-006440 met betrekking tot de opdracht van het CIRB als functionaris voor gegevensbescherming (DPO) goed te keuren
de Gemeentesecretaris en de dd Burgemeester met de uitvoering van deze beslissing te belasten.