Bestuur & Politiek

Beroep tegen de door rechtbank van eerste aanleg gewezen vonnissen van 21 fébruari 2019 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 270;
Overwegende de beslissing van het College van 30 april 2019 ;
BESLIST
- het College te machtigen om een beroep tegen de door rechtbank van eerste aanleg gewezen vonnissen van 21 fébruari 2019 (rol 11/1895/A, 11/2537/A, 11/1894/A, 11/2546/A, 11/9121/A) Auderghem c/ la S.A. General Development - Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een verkavelings of stedenbouwkundige venrgunning indien geen vergunning werd verkregen - belastingsplaaats Triomphelaan 108 - Aanslagjaar 2008, 2009 - Artikels 00006 en 00008 / belastingsplaaats krijgskundestraat 8 - Aanslagjaar 2008, 2009 en 2010 - Artikels 00001, 00002, 00007
- belast de Gemeentesecretaris en de dd. Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.