Bestuur & Politiek

Goedkeuring van het model van de overeenkomst voor precair terbeschikkingstelling van woningen

DE RAAD, 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gezien het model van de overeenkomst voor precair terbeschikkingstelling van woningen goed te keuren ;
Overwegende dat bepaalde eigendommen van de Régie foncière binnenkort zullen worden gesloopt om plaats te maken voor het vastgoedproject WASTRA ;
Overwegende dat deze eigendommen bijgevolg door de huurders moesten worden ontruimd;
Overwegende dat, in afwachting van de nodige administratieve vergunningen, de tijdelijke ingebruikneming van deze gebouwen kan worden georganiseerd ten behoeve van personen die met huisvestingsproblemen te kampen hebben ;
BESLIST
- het model van de overeenkomst voor precair terbeschikkingstelling van woningen goed te keuren ;