Bestuur & Politiek

Basisschool Les Marronniers - Partnerschapsproject voor de organisatie van een kunstenaarsresidentie: ondertekening van een partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en de Cel Cultuur-Onderwijs van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Basisschool Les Marronniers - Partnerschapsproject voor de organisatie van een kunstenaarsresidentie: ondertekening van een partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en de Cel Cultuur-Onderwijs van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles voor de invoering van een oproep tot het indienen van projecten.

 

 
De Raad,
Gelet op artikel 123 van de nieuwe gemeentewet ;
  • In aanmerking genomen dat:
  • Een projectoproep in het kader van een conventie tussen de Cultuurcel van de Federatie Wallonië-Brussel en het Gemeentebestuur van Oudergem voor de CS les Marronniers zou het mogelijk kunnen maken een kunstenaar in de school te ontvangen die de leerlingen in staat stelt nieuwe horizonten te ontdekken, een kunstenaar en zijn universum te ontmoeten, actief deel te nemen aan een experimenteel werk, expressie, creatie of co-creatie, alsook een esthetisch oordeel op te bouwen. Deze oproep is gericht tot elke kunstenaar, natuurlijke persoon, die in dit soort werk wil investeren.
  • Deze oproep tot het indienen van projecten had uiterlijk op 15 maart 2021 ontvangen moeten zijn, maar vereist wel de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de cel Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel en het gemeentebestuur van Oudergem.
BESLIST
  • Zijn instemming te betuigen met de invoering van de oproep tot het indienen van projecten in het kader van het Verdrag inzake de werking van "Residenties van kunstenaars in scholen", meer bepaald in het basis-, kleuter- en lager onderwijs, het gewoon en het gespecialiseerd onderwijs. Door een kunstenaar in de school te verwelkomen, kunnen leerlingen nieuwe horizonten ontdekken, budget beschikbaar voor het jaar 2021-2022 ;
  • Ondertekening van een samenwerkingsakkoord tussen het gemeentebestuur van Oudergem en de cel Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel, dat tegen 15 maart 2021 moet worden meegedeeld.
  • Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)