Bestuur & Politiek

Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2020 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.757,40

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;
Overwegende de beslissing van het College van 27 april 2021 (#002/27.04.2021/B/0092#) ;
BESLIST
  • het College te machtigen om een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel te aantekenen tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2020 - BEDRAG: 3.757,40 € ;
  • belast de Gemeentesecretaris en de Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.