Bestuur & Politiek

Beroep tegen het vonnis gewezen op 27 april 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/7261/A & 19/7343/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen

Beroep tegen het vonnis gewezen op 27 april 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/7261/A & 19/7343/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg - Aanslagjaar 2018 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen

 

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;

Overwegende de beslissing van het College van 11 mei 2021 ;

BESLIST

  • het College te machtigen om een beroep tegen het vonnis gewezen op 27 avril 2021  door het rechtbank van eerste aanleg (19/7261/A &  19/7343/A) in te dienen ;

  • belast de Gemeentesecretaris en de Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.