Bestuur & Politiek

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

 
DE RAAD, 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gezien de ordonnantie van 19 july 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
BESLIST
de wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te keuren.