Bestuur & Politiek

Overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het parkeren van fietsen voor bewoners, de beheermodaliteiten ervan en de respectieve verplichtingen van het parkeeragentschap en de gemeente Oudergem

DE RAAD,
Gelet de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet de opportuniteit om van de logistieke en IT-beheer van Cyclo Parking te kunnen genieten;
Gelet de overeenkomst tussen het Agentschap en de vzw Cyclo met het oog op de terbeschikkingstelling van fietsparkeervoorzieningen voor langdurig parkeren op en buiten de openbare weg en het vastleggen van de taken inzake exploitatie en beheer van voornoemde voorzieningen;
Overwegende het volgende :
  • Het project geniet een EFRO-subsidie met het oog op het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem voor het beheer van de fietsparkeervoorzieningen voor langdurig parkeren op en buiten de openbare weg;
  • De hoofddoelstelling is het aanbieden van een gecentraliseerd en homogeen beheer van de fietsparkeerinrichtingen voor langdurig parkeren op en buiten de openbare weg op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Deze projectoproep strekt er derhalve toe onbenutte ruimten buiten de openbare weg te gebruiken en te bestemmen voor het beveiligd parkeren van fietsen voor bewoners;
  • Het is moelijke om meer veloboxx te placeren inde buurt van dorpelingen;
  • Gezien het beperkte aantal private garages, is de vraag van fietsen parkeren aanzienlijk;
Gezien het feit dat de installatie van apparatuur volledig wordt ondersteund door de parkeeragentschap;
BESLIST :
Om de termen van de overeenkomst, als bijlage, betreffende de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het parkeren van fietsen voor bewoners, de beheermodaliteiten ervan en de respectieve verplichtingen van het parkeeragentschap en de gemeente Oudergem;
Om het gemeentecollege te machtigen om voormelde overeenkomst te sluiten en zich met de uitvoering ervan te belasten.