Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van de Burgemeester waarbij toestemming wordt verleend voor de opnames van een programma ""Les ambassadeurs"" op 17 maart 2021 van 14.30 tot 18.00 uur in Oudergem
  2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de bewustmakingscampagne voor Amnesty International op de markt Sint-Juliaan op 18 maart 2021
  3. Besluit van de Burgemeester toestemmende het filmen van een reclamespot op vrijdag 26 maart 2021 te Oudergem
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.