Bestuur & Politiek

IRISteam vzw – overeenkomst - vernieuwing

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
BESLUIT :
de bepalingen van de overeenkomst met vzw IRISteam goed te keuren