Leven in Oudergem

Praktische handleiding van het RPA

Het ontwerp van RPA (richtplan van aanleg) Herrmann-Debroux dat voor openbaar onderzoek wordt voorgelegd, is een "turf" van 2.200 bladzijden. Het bevat verschillende documenten.

 

1/ Het ontwerp van richtplan van aanleg

Coverbeeld

Het ontwerp van RPA zelf telt 252 bladzijden en is opsplitst in drie hoofddelen:

  • een informatieve bundel
  • een strategisch luik
  • een reglementair luik

Informatieve bundel

De informatieve bundel stelt de reikwijdte van het RPA, het ontstaan van het project, de diagnose en de aandachtspunten betreffende het grondgebied en de visie van het project voor.

Strategisch luik

Het strategische luik beschrijft de beoogde werkzaamheden.

De werken worden per zone voorgesteld, met telkens de voorgestelde opties voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte, de mobiliteit en de naburige zones.

Reglementair luik

Het RPA heeft ook een wettelijke reikwijdte. Dit betekent dat alle toekomstige inrichtingen moeten voldoen aan de richtlijnen en reglementeringen die erin worden beschreven.

 

2/ Het milieueffectenrapport (MER)

coverbeeld

De wet stelt dat voor grootschalige projecten, zoals het RPA, een milieueffectenstudie moet worden uitgevoerd.  Het MER is het resultaat van deze effectenstudie. Het rapport beschrijft in 1.784 bladzijden:

  • de impact van het project op de mobiliteit, het geluid, de luchtkwaliteit, het oppervlaktewater, de fauna, de flora, enz. Over het algemeen wijzen alle indicatoren op een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie;
  • de mogelijke alternatieven in termen van inrichting, met als doel ervoor te zorgen dat de door het plan gekozen opties inderdaad de beste zijn.

Het MER legt onder andere uit: 

  • waarom een nieuwe tramlijn de voorkeur geniet boven een verlenging van de bestaande metrolijn. De aangehaalde redenen hiervoor zijn onder meer: de kost, de duur van de werken en de bijhorende hinder, maar vooral de analyse van het binnenkomende verkeer, dat volgens drie hoofdstromen verloopt (naar het centrum, naar Woluwe en naar Bosvoorde);
  • waarom de opsplitsing van de tramlijn in twee lijnen werd weerhouden. De aangehaalde redenen zijn onder meer: de analyse van de bestemming van het binnenkomende verkeer, de analyse van de trajecten van de gebruikers van de huidige lijn en de toekomstige verlenging van de lijn vanaf Roodebeek richting Evere;
  • waarom de optie Zuid werd weerhouden voor het tracé van de stadsboulevard, tussen de Vorstlaan en Delta. De aangehaalde redenen zijn onder meer: de landschapscontinuïteit, de complexiteit van de inrichtingen aan de noordkant en vooral de bescherming van de wijken.

 

3/ Niet-technische samenvatting van het effectenrapport

Coverbeeld

Een niet-technische samenvatting van 183 bladzijden vat de belangrijkste bevindingen van het milieueffectenrapport (MER) samen.

 

 

 

Meer