Gemeenteraad - 09.02.2023

Dossiers van de zitting

002/09.02.2023/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022 - Goedkeuring

002/09.02.2023/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/09.02.2023/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/09.02.2023/A/0004 - Brussels Handvest voor de integratie van gezondheid in alle gemeentelijke beleidsbeslissingen

002/09.02.2023/A/0005 - Synergie OCMW - gemeente en mutualisering van diensten Human Resources en Overheidsopdrachten

002/09.02.2023/A/0006 - Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2021-2022 - Rekening

002/09.02.2023/A/0007 - Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/09.02.2023/A/0008 - Verificatie van de gemeentekas - tweede en derde trimester 2022

002/09.02.2023/A/0009 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - tweede en derde trimester 2022

002/09.02.2023/A/0010 - Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D: opzetten van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Bekrachtiging

002/09.02.2023/A/0011 - Belasting Reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg- Wijziging

002/09.02.2023/A/0012 - BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrachtiging.

002/09.02.2023/A/0013 - Advies over de ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in eerste lezing aangenomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar zitting van 10 november 2022 - Goedkeuring

002/09.02.2023/A/0014 - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2020-2021 verlengd tot 31/12/2022.

002/09.02.2023/A/0015 - Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/09.02.2023/A/0016 - Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de financiering van het gemeentepersoneel in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake huisvesting

002/09.02.2023/A/0017 - Motie waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran wordt gevraagd

002/09.02.2023/A/0018 - Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022

002/09.02.2023/A/0019 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal

002/09.02.2023/A/0020 - Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies

002/09.02.2023/A/0021 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen

002/09.02.2023/A/0022 - Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis

002/09.02.2023/A/0023 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens