Gemeenteraad - 01.06.2023

Dossiers in de zitting

 

002/01.06.2023/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023 - Goedkeuring

002/01.06.2023/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/01.06.2023/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/01.06.2023/A/0004 - Gegevensbescherming : Verwerkingsovereenkomst : Regionaal Videobewakingsproject - Tijdelijke dienst vaste bewakingscamera's (BPV).

002/01.06.2023/A/0005 - Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024

002/01.06.2023/A/0006 - VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/01.06.2023/A/0007 - Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/01.06.2023/A/0008 - Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Rekening

002/01.06.2023/A/0009 - Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning

002/01.06.2023/A/0010 - "Bruxelles fait son cinéma" – 06.07.2023 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring

002/01.06.2023/A/0011 - Verzoek om het schilderij van Marcel Delmée "Paysage avec terrain vague" dat deel uitmaakt van de gemeentelijke collectie te declassificeren en de verkoop van dit schilderij toe te staan voor een bedrag van 250 €.

002/01.06.2023/A/0012 - Vernieuwing van het wegdek 2024 tot 2026 - CSC 8-2023 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

002/01.06.2023/A/0013 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster

002/01.06.2023/A/0014 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het plan voor renovatie van de voetpaden

002/01.06.2023/A/0015 - Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk