Bestuur & Politiek

Aanvullende belasting op personenbelasting

 

ENIG ARTIKEL

Er wordt voor het dienstjaar 2020, een aanvullende belasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar, dat zijn naam geeft aan dat dienstjaar.

De belasting wordt vastgesteld op 6 % van het volgens artikel 466 van het wetboek van inkomstenbelasting berekend gedeelte van de aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar verschuldigde personenbelasting.