Bestuur & Politiek

Belasting op het gebruik van de gemeentegoederen

Artikel 1
Er wordt een belasting vastgesteld ten laste van de gebruikers van de gemeentelijke goederen vanaf 1 ste september 2015 tot en met 31 augustus 2019 .
 
Artikel 2
De belastingen en waarborgen, op voorhand betaalbaar aan de gemeenteontvangerij, worden vastgesteld als volgt :

A. Regelmatige bezettingen :

1) Sportterrein in openlucht, verlicht en voorzien van kleedmakers en stortbaden :

STADION : VERHUUR PER TERREIN
  Niet goedgekeurd door het College Goedgekeurd door het Collge
Alle weken per jaar 1250 € 150 €
1 week/2 op jaar 750 € 100 €
1/2 terrein alle weken per jaar 650 € 90 €
1/2 terrein 1 week/2 per jaar 400 € 50 €
1 prestatie (2u) zonder kleedkamer 30 € 30 €
1 prestatie (2u) met kleedkamer 75 € 75 €
1/2 dag zonder kleedkamer 85 € 85 €
1/2 dag met kleedkamer 125 € 125 €
1/2 terrein 1week op/2 per jaar 150 € 150 €
1 dag zonder kleedkamer 200 € 200 €
1 dag met kleedkamer 350 € 350 €
kleedkamer + douche per 1 persoon 2 € 2 €
 
2) Diverse lokalen

a) Schoollokalen (turnzaal, schoolspeelplaats, klas, keuken...)
30 € per maand voor een bezetting van één dag per week, ieder deel van een maand wordt beschouwd als een volledige maand.
Iedere bijkomende bezetting zal belast worden op 6 per dag.
b) Andere lokalen (vergaderzaal...)
20 € per maand voor een bezetting van één dag per week, ieder deel van een maand wordt beschouwd als een volledige maand.
Iedere bijkomende bezetting zal belast worden op 3 € per dag.
De hierboven vermelde bedragen worden beperkt op 500 € per jaar voor de groeperingen officieel erkend door het College (voor de sportieve verenigingen op voorstel van de Sportcommissie).
1000 € voor de andere groeperingen.
Borgtocht : 125 € per jaar te betalen op de rekening van de gemeenteontvanger vóór de datum van de eerste bezetting.

B. Gelegenheidsbezettingen voor activiteiten met sportief- cultureel- of sociaal karakter waarvoor nochtans een deelnemingsrecht of ingangsprijs kan geëist worden om bepaalde kosten te dekken.

  Officieel erkend door het College Niet officieel erkend door het College
  op voorstel van de Sportcommissie
  Een avond Een WE Een avond Een WE
Gymnastiekzaal 25 € 50 € 40 € 80 €
Overdekte schoolspeelplaats 100 € 150 € 125 € 175 €
Vergaderzaal(administrat. komplex) 8 € 12,50 € 10 € 15 €
Chalet gemeentestadion 50 € 75 € 80 € 100 €
Tafeltenniszaal (onminsportcentrum) 100 € 150 € 125 € 175 €
Voetbalterrein met stortbaden 125 € 250 € 175 € 350 €
Andere lokalen  12,50 € 25 € 15 € 40 €
 
Borgtocht : 75 € te betalen op de rekening van de gemeenteontvanger vóór de datum van de
eerste bezetting.
- Gemeentelijk Sportcentrum
Het basistarief is 15 € per uur voor tijdelijke huren van groepen die geen « jaarlijkse » bezetters zijn en activiteiten van clubs samengesteld door bijna exclusief volwassenen.
Dit tarief is verminderd tot 5 € per uur voor :
  • voor clubs die een collectief sport beoefenen bestaande uit jaarploegen
  • voor clubs samengesteld door bijna exclusief personen van minder dan 18 jaar
  • voor de onderwijsinrichtingen.
Een zaal per dag : 125 €
Twee zalen per dag : 200 €
Specifiek verhuren (buiten jaarlijks huurcontract) voor 1 zaal : 25€/u
- Gymnasium
Voor het jaarlijks gebruik (voorkeurstarief)
We verstaan on jaarlijks gebruik, het gebruik door een club of een vzw van minimum 10 uren per week in een gemeentelijk sportcentrum.
Omnisportzaal : 13€/u
Rode, paarse, groene en dans-fitness zalen: 10€/u
Voor de andere reglematige gebruiken (normaal tarief)
Omnisportzaal : 25€/u
1/3 van de omnisportzaal : 10€/u
1 terrein van badminton (omnisportzaal) : 6 /u
Paarse en groene zalen : 15€/u
Rode en dans-fitness zalen : 20€/u

Voor de  stages

Er wordt een gedifferentieerd tarief aan de bezetters voorgesteld naargelang het gaat over jaarlijkse bezettingen zoals hierboven gedefinieerd of andere bezettingen.
Voorkeurstarief :
Omnisportzaal : 40€ per dag of 25€ voor een halve dag
Rode, paarse en groene zalen : 20€ per dag of 15€ voor een halve dag
Normaal tarief:
Omnisportzaal : 80€ per dag of 50€ voor een halve dag
Rode, paarse en groene zalen : 40€ per dag of 25€ voor een halve dag.
 
Artikel 3
De toelatingen worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig de door hem vastgestelde voorwaarden.
 
Artikel 4
Vallen niet onder toepassing van huidig reglement, de bezettingen die het voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen de groeperingen en het Gemeentebestuur.