Leven in Oudergem

De glasbollen graven zich in in Oudergem

Oudergem besloot om op het grondgebied van de gemeente voor het eerst drie glasbollen in te graven. Na een bodemonderzoek door de technische diensten, zijn de weerhouden locaties de parking langs de parktuin Jean Massart, de parking aan de Sint-Juliaan- kerk en de hoek van de Oude Mo- lenstraat met de Dorpelingstraat.

Deze beslissing markeert het begin van de overstap naar dit nieuwe type van glascontainers. “Zo kan de visuele hinder en de geluidshin- der worden beperkt en kan ook de strijd worden aangegaan tegen het sluikstorten“, verduidelijkt de sche-


pen van Openbare Werken. "Ze zijn bovendien makkelijker bereikbaar voor personen met een beperking en door hun grotere capaciteit moeten ze ook minder vaak ge- leegd worden.”

Zoals bekend zijn de glasbollen enkel bestemd om bokalen, flessen (zonder statiegeld) en stopflessen (zonder dop) van voedingsmid- delen in te zamelen. “Uit respect voor de buren, wordt gevraagd de recipiënten te legen en te spoelen alvorens die in de containers te deponeren. Vloeibare of papperige resten stinken en bevuilen de voet- paden.“