Een pedagogisch adviseur voor de profs en...de gemeente

De  administratie  en  de  schepenen  zijn beheerders,  geen  beroepspedagogen.  Ze kunnen wel heel wat goeie ideeën hebben, maar ze kunnen zich ook vergissen. Daarom dacht ik dat we iemand nodig hebben die de  link  kan  leggen  tussen  de  gemeente en  haar  scholen.  Iemand  uit  het  vak  die de  verwachtingen  van  het  onderwijzend personeel goed kan inschatten en ons die kan voorleggen ”.

Christian Coppens, schepen van Onderwijs, geeft het zonder aarzelen toe : ook al gaat het  goed  met  het  gemeentelijk  onderwijs (Oudergem  is  in  Brussel  de  gemeente die   het   meest   per   leerling   investeert, lees  op  pagina  2),  ” het  kan  nog  altijd beter ”.  Om  die  reden  doet  Oudergem vanaf  1  september  een  beroep  op  de diensten  van  een  pedagogisch  adviseur. Haar  opdrachten:  de  gemeente  adviseren en  leerkrachten  en  directies  dagdagelijks ondersteunen.

”Ik gaf 12 jaar les in Pré des Agneaux”, vertelt   Sabine   Dooms,   de   nieuwe pedagogisch adviseur. “Ik ben nu bezig met observeren en analyseren ”. Haar  rol  wil  Sabine  Dooms  met  de  nodige bescheidenheid   invullen.   ” In   het   begin voelde   ik   wat   terughoudendheid   onder de  docenten:  holala,  ze  sturen  ons  een inspectrice! Maar  na  2  maanden  heb  ik  de indruk  dat  mijn  opdracht  als  positief  wordt aangevoeld, m.a.w. als een ondersteuning ”. Want ook dat is de rol van pedagogisch adviseur: het lerarenkorps bijstaan in het dagdagelijks  werk.  Elke  weekdag  gaat Sabine Dooms naar een andere school. Ze bemiddelt op verzoek van de directies of de leraren zelf. ” Ik probeer samen met hen oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld voor  een  kind  dat  geen  Frans  spreekt, dyslectisch  is  of  andere  moeilijkheden ondervindt...  ik  kan  informatie,  nieuwe methodes aanreiken ”. Het is tevens de bedoeling op termijn een link  te  leggen  tussen  de  verschillende onderwijsinstellingen. ” Nu al vraagt men mij hoe dat in andere scholen verloopt ”, voegt  Sabine  Dooms  toe.  “ Dat  is  zeer verrijkend ”. Tot   de   taken   van   de   pedagogisch adviseur  behoort  ten  slotte  ook  het doorzenden van de informatie en vragen van de leerkrachten aan de administratie. ” Sabine  is  diegene  die  de  beslissingen die  we  in  de  toekomst  nemen,  moet toelichten,  meteen  op  het  terrein  zelf”, concludeert  de  schepen  van  Onderwijs Christian Coppens.

In 2009 besteedde Oudergem 2.930 euro per  leerling,  d.i.  142  euro  per  inwoner. Ter vergelijking:  de   andere   Brusselse gemeenten  (behalve  Brussel-Stad)  geven gemiddeld  83  euro  per  inwoner  aan  hun onderwijs uit. ” De  leerkrachten  worden  niet  door  de gemeente   betaald   maar   wel   door   de Franse   Gemeenschap ”,   legt   Christian Coppens  uit.  “ En  door  de  band  nemen de   gemeenten   daar   genoegen   mee. In  Oudergem  hebben  we  beslist  extra personeel  tewerk  te  stellen,  helemaal  ten onzen laste. Dat stelt ons in staat heel wat kleinere klassen te vormen, gemiddeld 17 à 18 leerlingen ”. Voor  elk  van  haar  4  scholen  heeft  de gemeente eveneens een kinderverzorgster in    dienst    genomen    die    het    team van    kleuterleidsters    versterkt.    Een gemeentelijke  psychologe  is  actief  in  de verschillende instellingen. En elke directie beschikt over een secretariaat ” zodat meer tijd kan worden besteed aan pedagogie ”. Ten slotte staat de gemeente ook in voor het merendeel van de schoolbenodigdheden. Zonder  de  kosten  voor  verwarming  en onderhoud  van  de  gebouwen  (behalve renovatie) te vergeten. ” Onderwijs is altijd al  een  prioriteit  in  Oudergem  geweest ”, concludeert de schepen. “ En dat loont. In 10 jaar tijd is de schoolpopulatie met bijna 25% gestegen, voor het merendeel jonge Oudergemmenaars ”.

 

L'Auderghemois n°60