En dan?

Na het openbaar onderzoek zal Perspective.brussels het ontwerp herzien op basis van de opmerkingen van de buurtbewoners en de officiële instanties. Als aan bepaalde opmerkingen geen gevolg wordt gegeven, dan moet het studiebureau dit verantwoorden.

Het gewijzigde ontwerp zal vervolgens voor definitieve goedkeuring aan de Brusselse regering worden voorgelegd. Het RPA zal dan officieel van kracht worden.

Vervolgens zal het Gewest de vooronderzoeken in gang zetten. Die zullen wellicht enkele jaren in beslag nemen.

Zodra deze onderzoeken zijn voltooid, kunnen de eerste aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden ingediend.

Deze aanvragen betreffen de inrichtingsprojecten als zodanig: de stadsboulevard, de ontradingsparking, de naburige zones, enz. In dit stadium worden de concrete elementen (wegprofielen, bouwprofielen, enz.) vastgelegd en voorgelegd aan de buurtbewoners.

Elk dossier volgt het gebruikelijke wettelijk parcours: openbaar onderzoek, herziening op basis van de geformuleerde opmerkingen, definitieve goedkeuring, toepassing.

De werkzaamheden zullen wellicht niet vóór 2030 van start gaan.

 

Lees verder wat het ontwerp-RPA precies inhoudt

 

Geeft u graag uw mening over het RPA?