Bestuur & Politiek

Gebruikshandvest voor de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem

De debatten, uitwisselingen en andere interacties met de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem, die door de diensten van de gemeente Oudergem wordt beheerd, zijn voor iedereen toegankelijk. Alle leden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen, op voorwaarde dat bepaalde elementaire beleefdheidsregels in acht worden genomen.

De uitwisselingen op de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem worden zowel vooraf als achteraf gemodereerd.

Scheldwoorden en beledigingen worden automatisch gecensureerd.

Hoewel kritiek en meningsverschillen kunnen en mogen in een debat, zijn beschimpingen of scheldtirades hier niet op hun plaats.

De moderatoren van de Facebook pagina zijn de mederwerkers en onderaannemers van de diensten Public Relations en Secretariaat.

Het is de taak van de moderatoren om erop toe te zien dat de uitwisselingen met wederzijds respect verlopen en om de kwaliteit van de debatten te waarborgen door die bijdragen te verwijderen die door hun onwaardige, aanvallende, destructieve of irrelevante karakter de discussies ondermijnen. De moderatoren verwijderen ook alle uitspraken die in strijd zijn met de geldende wetgeving.

Dit zijn onder meer, maar niet exhaustief:

 • Aanvallen of toespelingen op basis van geloof of het gebrek daaraan, etnische afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, politieke overtuiging;
 • Beledigingen, pesterijen, ernstige onbewezen of flagrant onjuiste verklaringen over personen of organisaties;
 • Obscene, pornografische of intimiderende berichten;
 • Berichten die in strijd zijn met het auteursrecht of naburige rechten, met het recht dat van toepassing is op databanken, met het beeldrecht en de privacy, of die in strijd zijn met enige andere geldende wet- of regelgeving;
 • Persoonlijke aanvallen en beschimping ad hominem (agressieve, minachtende, vernietigende opmerkingen) of, in het algemeen, alle opmerkingen die beledigend zijn voor de deelnemers;
 • Elk gebruik van de pagina voor reclame- of commerciële doeleinden;
 • Vermelding van persoonlijke contactgegevens of ongepaste hyperlinks;
 • De inhoud van websites die alleen toegankelijk zijn via een betalend abonnement;
 • Al te langdradige bijdragen of herhaalde tussenkomst, met als gevolg dat niet alle deelnemers de kans krijgen om hun mening te geven;
 • Overbodige of onnodige uitlatingen die weinig of niets bijdragen aan de uitwisselingen;
 • Achterhaalde informatie of informatie die al uitvoerig werd besproken;
 • Elk bericht dat niets met het onderwerp te maken heeft.

De moderatoren moeten ook het collectieve karakter van de uitwisselingen behouden: zij moeten ervoor zorgen dat kritiek en meningsverschillen goed worden beargumenteerd en niet ontaarden in beschimpingen of scheldtirades ten aanzien van andere deelnemers.

Deelnemers die zich niet aan dit Gebruikshandvest houden, kunnen van de pagina worden verbannen.

De deelnemers worden ook uitgenodigd om de volgende afspraken na te leven:

 • Controleer voordat u een opmerking post of die aansluit bij het onderwerp van de discussie.
 • Als u op een opmerking reageert, geef dan de naam op van de persoon aan wie u een reactie stuurt of citeer de originele tekst om er zeker van te zijn dat u goed begrepen wordt.
 • Citeer eventuele verwijzingen.
 • Gebruik niet hoofdzakelijk HOOFDLETTERS. Op het internet lijkt dit alsof u met luide stem roept.
 • Zoals op elk virtueel discussieforum kan iedereen uw gepubliceerde commentaren lezen. Houd hier rekening mee.
 • Respecteer het debat en respecteer uw lezer: kopieer en plak geen kant-en-klare argumenten, maar geef alleen uw eigen mening.
 • Controleer de bron van de informatie die u plaatst om te voorkomen dat u onjuiste informatie of geruchten zou verspreiden. Humoristische of parodiërende websites publiceren dagelijks dit soort content. Bij twijfel kunt u bepaalde gespecialiseerde websites raadplegen zoals www.hoaxbuster.com zodat u een hoax (nepbericht) meteen herkent.
 • Pas op dat u geen tijd verspilt aan discussies met trolls. Een "troll" is iemand die discussies blijft starten over onderwerpen die kwaad bloed zetten bij of onenigheid zaaien onder de deelnemers.

We maken gebruik van de "taalinstellingen" van Facebook, waardoor u de weergavetaal kunt aanpassen aan uw taalregime. Onze publicaties zijn dus opgesteld in het Nederlands en in het Frans, maar afhankelijk van uw taalprofiel ziet u de post slechts in één taal.

Met al uw specifieke vragen kunt u terecht op de officiële website van de gemeente Oudergem en kunt u het daarvoor bestemde contactformulier invullen: https://www.oudergem.be/hoe-met-ons-contact-opnemen

Hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking!