Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - Ouderschapsverlof - artikel 11 van de Nieuwe Gemeentewet - Mevrouw Stéphanie PAULISSEN

DE RAAD
Gezien het artikel 11 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Herzien zijn beraadslaging van 06.12.2018, referten 002/06.12.2018/A/0021 houdende "Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Stéphanie Paulissen" ;
Overwegende het brief van 04.12.2018 van Mevrouw Stéphanie Paulissen waarin ze haar ouderschapsverlof aan de Gemeenteraad communiceert die om 13.12.2018 heeft begonnen ;
NEEMT AKTE
van haar vervanging in de Gemeenteraad voor de duur van haar zwangerschapsverlof
BESLUIT
haar vervanging op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen.