Bestuur & Politiek

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - Overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST

om het overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ratificeren.