Isidore Geyskenslaan | Avenue Isidore Geyskens

64. Isidore Geyskenslaan | Avenue Isidore Geyskens

De eerste bouwvergunningen werden afgeleverd op 29/5/1926 aan de "Comptoir Nat. des Materiaux" te Brussel, voor de onpare huizen van 3 tot en met 17. Even terloops vermelden dat diezelfde firma ook nog haar stempel gedrukt heeft in andere straten van de gemeente; zie daaromtrent de rubrieken Claeslaan, Demuylderstraat, Paradijsvogelslaan (Paradisiers) en Schoonejansstraat.

In het eerste deel van de Geyskenslaan zijn de huizen tegen elkaar aan gebouwd, gewoon in de rij, zoals het toentertijd nog de gewoonte was.

In het tweede deel, tussen de Hertogendal (Valduc) en de Kouterlaan, zijn de woningen al voorzien van een voortuintje. In veel gevallen staan zij zelfs los van de buur.

In het derde deel tenslotte, voorbij de Kouterlaan tot aan de Mezenlaan, staan ruimere villa's met grote tuinen eromheen. Op een paar uitzonderingen na, werd dat deel van de Geyskenslaan bebouwd na de Tweede Wereldoorlog.Isidore-Léon Geyskens werd in Schaarbeek geboren, op 24 juni 1893. Hij was voerman van beroep, ongehuwd en nog maar 21 jaar oud toen hij in 1914 naar de oorlog trok, als soldaat bij de 11e Linieregiment. Hij woonde in het nabij gelegen Hertogendal nr. 174 (de huizen veranderden intussen van nummers).De oorlog woedde amper 1 maand, wanneer hij te Wespelaar (Bt) sterft, op 12 september 1914.

 

 

 

 

64. Avenue Isidore Geyskens | Isidore Geyskenslaan

Le personnage

Isidore-Léon Geyskens naît à Schaerbeek le 24 juin 1893. Célibataire, il exerce la profession de charretier et n'est âgé que de 21 ans lorsqu'il part pour la guerre, en 1914, en qualité de soldat au 11e régiment de Ligne. Il habite alors rue Valduc, n°174 (les numéros ont changé depuis). La guerre fait rage depuis un peu plus d'un mois lorsqu'il est tué à Wespelaar (actuel Brabant flamand), le 12 septembre 1914.

L’avenue

Le collège échevinal lui donne son nom le 6 juin 1925. Bien vite, la nouvelle avenue reçoit une première prolongation avec l'avenue du Kouter, le long de terrains encore non bâtis, et elle acquiert, en 1934, sa longueur actuelle. Le collège échevinal décide de suivre l'avis du service de la Voirie (décision n°383 du 28 septembre 1934) et de donner le même nom à cette prolongation jusqu'à l'avenue des Mésanges. On peut suivre cette évolution en se rendant sur place: le style des habitations diffère d'un tronçon à l'autre.

Les premiers permis de bâtir sont délivrés le 29 mai 1926 au Comptoir National des Matériaux, de Bruxelles, pour les numéros impairs de 3 à 17.

(Ce texte est largement inspiré du livre "Auderghem chemins faisant" de Louis Schreyers.)