Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigster van de gemeente in de raad van bestuur van SIBELGA-INTERFIN.

DE RAAD :
Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikel 96bis ;
Neem akte van de jaarlijkse verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van SIBELGA-INTERFIN.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.