Bestuur & Politiek

Vacature - Uitschrijven / Opnieuw inschrijven

Met het formulier op deze pagina kunt u:

 • ofwel u uitschrijven van onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen
 • ofwel u opnieuw inschrijven op onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen (als u zich voordien had uitgeschreven).

 

uw gegevens

Bewaringstermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw e-mailadres op onze verzendlijst tot u zich uitschrijft. Zodra u uitgeschreven bent, bewaren we uw e-mailadres op onze lijst van uitgeschreven personen, zodat we er zeker van zijn dat we u niet opnieuw contacteren zonder dat u dat wilt. Als u niettemin opnieuw op onze verzendlijst wilt komen, kunt u een herinschrijvingsaanvraag indienen via het herinschrijvingsformulier (daar bent u).

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 

Onze jobaanbiedingen

De gemeente Oudergem zoekt een zorgkundige.

 

Algemene informatie

In te vullen functies: 

 • Deeltijds vast contract
 • ¾-tijd vervangingscontract 
 • Contract bepaalde tijd
 • Rang : Verzorgende
 • Niveau : D 1-2-3
 • Afdeling: Zorg 

 

Functiebeschrijving

Algemene missie van de job

De zorgassistent zorgt voor de bewoners, luistert naar hen en beantwoordt hun vragen met respect voor hun persoonlijkheid en waardigheid.

De verpleegassistent rapporteert aan de hoofdverpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorgafdeling.

 • Hygienische zorg van de bewoner;
 • Zorgen dat het materiaal in orde en proper is (handdoeken, handschoenen, zeep, tandpasta, borstel, scheermes....);
 • Voltooit het toilet met scheren, knippen van de nagels indien nodig;
 • Prothesen en gehoorapparaten schoonmaken;
 • Helpt de patiënt met aan- en uitkleden, verwijdert vuile kleren, legt ze buiten het bereik van de patiënt en zorgt ervoor dat de gedragen kleren schoon zijn, passen bij het seizoen, de juiste maat hebben en bij elkaar passen;
 • Vergeet niet om overdag een trui uit of aan te trekken als de temperatuur verandert.
 • Maakt een lijst op van wat er ontbreekt en neem indien nodig contact op met de familie;
 • Het eigen ritme van de patiënt respecteren door hem/haar naar het toilet te brengen, volgens zijn/haar wensen, om valse incontinentie uit te stellen of zelfs te vermijden;
 • Verschonen op vaste tijden, op zoek gaan naar de beste bescherming voor de patiënt;
 • De doorstroming van blaaskatheters controleren;
 • Uitwerpselen registreren bij afhankelijke patiënten;
 • Ervoor zorgen dat de bewoner gehydrateerd is.
 • Controleer de positie van bedlegerige patiënten om de twee uur;
 • Bedden verschonen.
 • Maaltijden brengen, ervoor zorgen dat het servies compleet en goed opgemaakt is, dat het eten op de juiste temperatuur  wordt bediend en bereid zoals gevraagd (gemalen voedsel, etc.), de patiënt helpen met eten en uitleggen hoe de maaltijden worden bereid;

 

Voorwaarden en contract

 • 8€ per maaltijdcheque
 • Hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheden tot bijscholing
 • Werkgeversbijdrage in transportkosten (openbaar vervoer en fiets)

 

Geïnteresseerd

Om te solliciteren, stuur je CV, motivatiebrief en RIZIV-visum naar jobs@auderghem.brussels vóór 02/10/2023.

 

De Gemeente Oudergem zoekt een deeltijds B-niveau Diversiteit administratief bediende (M, F, X)

Wie zijn wij?

Oudergem is een gemeente in het zuidoosten van Brussel. Door haar ligging aan de rand van het Zoniënwoud en haar status als toegangspoort tot de stad is ze een echt laboratorium voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling met respect voor mens en milieu.

De Diversiteit Officer is verantwoordelijk voor het promoten van diversiteit en gelijke kansen binnen de administratie door sensibilisering en het implementeren van projecten.

Hij of zij mag nooit alleen handelen; beslissingen worden genomen in overleg met de hiërarchie, behalve in gevallen waarin het beheer aan hem of haar wordt gedelegeerd.

U draagt bij aan de goede werking en het imago van de administratie door te zorgen voor een strikt, kwalitatief hoogstaand en professioneel beheer van de verzoeken die door de afdeling worden behandeld.

Ben je: zelfstandig, klantgericht, geduldig en loyaal, creatief, sta je open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen, een teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel, solliciteer dan!

Toelatingseisen:

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma/universitair diploma dat relevant is voor de toe te kennen functie of een kwalificatie op het gebied van beroepsvaardigheden of een kwalificatie ter verbetering van beroepsvaardigheden, verkregen in overeenstemming met de regelgeving inzake kwalificaties op het gebied van beroepsvaardigheden.
 • Slagen voor het wervingsexamen

Taken

 • Het interne diversiteitsbeleid bepalen;
 • Samenwerkingsverbanden opzetten met verenigingen die zich inzetten voor diversiteit
 • Praktische toepassingen definiëren op het vlak van human resources (aanwerving, mobiliteit, promoties, werkorganisatie, enz.); (on)vrijwillige discriminatie bestrijden.
 • Trainings-/bewustmakingsprogramma's opzetten voor interne medewerkers.
 • Samenwerken met de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij Diversiteit: de personeelsdienst, de preventieadviseur, de opleidingsmanager, het lijnmanagement, de schepen die verantwoordelijk is voor Diversiteit.
 • De administratie vertegenwoordigen op conferenties, externe evenementen en symposia over diversiteitskwesties. Diversiteit: concrete toepassingen definiëren op het vlak van human resources (aanwerving, mobiliteit, promoties, werkorganisatie, enz.;)

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Kennis van de organisatie en werking van de publieke sector: inzicht in de werking, structuur en cultuur van de publieke sector en in de politieke, sociale en economische aspecten daarvan, met het oog op het bereiken van resultaten;
 • Kennis van de regelgeving inzake diversiteit en discriminatie;
 • Basiskennis van HR-procedures;
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Beheersing van basis IT-tools (Word, Excel, internet, enz.);
 • Deskundigheid op het gebied van projectmanagement en verandermanagement (voortdurende verbetering);
 • In staat zijn om een budget op te stellen, de uitvoering ervan te controleren en te evalueren;
 • Kennis van het personeelskader en het organigram van de administratie;
 • Kennis van de geldende regelgeving binnen de administratie (personeelsstatuut, arbeidsreglement, regelgeving met betrekking tot opleidingsbeleid, enz.).

Gedragscompetenties (interpersoonlijke vaardigheden)

 • Ik leg professionele verbanden met mensen die me kunnen helpen mijn doelen te bereiken en een langdurig, wederzijds voordelig resultaat te creëren;
 • Ik identificeer, bestudeer en verwerk kritisch de verschillende elementen van een situatie om de context/dynamiek/logische verbanden te begrijpen, om licht te werpen op of aanbevelingen te doen;
 • Ik definieer en organiseer de prioriteiten en stappen die nodig zijn om mijn doelstellingen en/of activiteiten op een coherente manier te bereiken;
 • Ik heb een overzicht van alle activiteiten waarvoor ik verantwoordelijk ben;
 • Ik organiseer de verschillende fasen van een proces op een logische manier, waarbij ik me bewust ben van de implicaties en onderlinge afhankelijkheden, om een actieplan op te stellen en de middelen in te zetten om dit te bereiken;
 • Ik heb gevoel voor publieke dienstverlening en respecteer de belangrijkste principes daarvan. Ik handel in overeenstemming met de normen voor goede beroepspraktijken. Ik zorg ervoor dat het algemeen belang voorrang krijgt op individuele belangen;
 • Ik streef voortdurend naar verbetering. Ik zie mijn werkomgeving als een plaats om te leren en me te ontwikkelen.

Aanbod:

 • Deeltijds contract (19u/week) voor onbepaalde duur op niveau B
 • Een aangename werkomgeving
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortdurende opleiding
 • Maaltijdcheques (8 euro)
 • Salarisschaal niveau B (anciënniteit in de publieke sector volledig in aanmerking genomen en anciënniteit gerelateerd aan de functie in de privésector in aanmerking genomen).
 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km)

 Hoe kan ik solliciteren?

Stuur uw cv en motivatiebrief vóór 13 oktober 2023 per e-mail naar jobs@auderghem.brussels .

De Gemeente beheert diversiteit actief door al haar kandidaten gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selectie te garanderen.

 

De gemeente Oudergem zoekt 1 technisch adjunct (Niveau D) - Bestratingsmetselaar voor  Wegeniswerken - Vervangingscontract

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een getuigschrift van middelbare school van niveau 2 of relevant voor de functie; gezien de aard van de kwalificaties kan het vereiste diploma worden vervangen door een bruikbare ervaring, naar behoren gestaafd voor een periode van minimaal drie jaar.
 • Slagen voor de aanwervingsproeven
 • Houder zijn van rijbewijs B
 • Een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

Functieomschrijving

De arbeider van de Dienst Wegen, afdeling "metselaar-bestrater, buitenwerk, draagt dag na dag bij aan onderhoud, reparaties en werkzaamheden (divers metselwerk, plaatsen van tegels, verlaagde plafonds) in de gemeentelijke gebouwen. Hij zal onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan gemeentelijke wegen (bestrating, asfalt) uitvoeren en straatmeubilair en wegwijzers installeren. Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende.

Opdrachten

Het takenpakket van de functie van metselaar-bestrater omvat:

 • Herkennen en beschrijven van de materialen en deze onderhouden en gebruiken.
 • Nuttig advies geven bij de keuze van geschikte materialen en gereedschappen.
 • Een plan lezen, metingen doen.
 • Metselen van gevelstenen, blokken en stenen.
 • In staat zijn een bekisting te maken en ijzeren wapening te leggen voor gewapend beton.
 • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan wegen uitvoeren.
 • Plaatsing van vaste en tijdelijke bewegwijzering.
 • Stoeptegels, stoepranden, watergoten aanleggen.
 • In staat zijn opmetingen te doen met behulp van een laser.
 • Beheer en onderhoud van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen
 • In- en afbouwen van steigers (alle teams samen)
 • Assistentie aan andere teams in de afdeling "Alle buitenwerk".
 • Uitvoering van de diverse opdrachten van openbaar belang en hulp bieden bij onvoorziene gebeurtenissen.

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Houder zijn van een diploma dat verband houdt met de bovengenoemde functie en zelfstandig kunnen werken.
 • Competentie in onderhoud van gebouwen
 • Kennis van veiligheid op het gebied van welzijn op het werk
 • Kennis van de verschillende PBM
 • Houder zijn van rijbewijs B

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • In staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor de risicofactoren van de situatie die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om ze zo veel mogelijk te elimineren of te beperken.
 • Initiatief nemen/autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Gedrevenheid en doorzettingsvermogen/ actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen/activiteiten uit te voeren.
 • Flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • Samenwerking/teamgeest: hij/zij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te bereiken. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen, enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • Autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goed huisvader, ...

Geïnteresseerd? :

Sollicitaties (C.V. en motivatiebrief) moeten ten laatste op 30 september 2023 worden opgestuurd naar de dienst Human Resources van de Gemeente Oudergem, Paepedelleslaan 87 - 1160 Brussel (of per e-mail naar jobs@auderghem.brussels).

De gemeente beheert de diversiteit actief door al haar kandidaten gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selectie te garanderen.

 

De gemeente Oudergem is voor haar lagere scholen momenteel op zoek naar verschillende types leerkrachten.

 

Een juf of meester katholieke godsdienst voor 7 als volgt gespreide lesuren:

 • Bij Le Souverain: 4 lesuren donderdag
 • Bij Pré des Agneaux: 3 lesuren maandagochtend

 

Een juf of meester protestantse godsdienst voor 3 als volgt gespreide lesuren:

 • Bij Le Souverain: 3 lesuren in de loop van donderdag
 • Bij Les Marronniers: 1 lesuur dinsdagmiddag

 

Gezien het huidige lerarentekort, stellen we deze vacatures (uiteraard) open voor leerkrachten met de vereiste diploma's, maar ook voor mensen die niet de nodige diploma's kunnen voorleggen, op voorwaarde dat ze een relevante opleiding volgden die verband houdt met de te geven lessen én dat de bevoegde instanties (Federatie Wallonië-Brussel, bisdom, ...) met hun aanwerving instemmen.

 

Interesse?

Voel je je aangesproken of heb je nog vragen? Stuur een mail naar bmugrabi@oudergem.brussels

 

Ben je op zoek naar een boeiende baan in de Peuterzorg, een baan met betekenis, waarmee je een verschil kunt maken voor de teams en gezinnen? We kijken ernaar uit om jou te verwelkomen als verantwoordelijke van een van onze vier gemeentelijke kinderdagverblijven.

Algemene informatie

 • Werkgever: Gemeente Oudergem
 • Functie: Hoofdverpleegkundige kinderdagverblijf
 • Profiel:
  • In het bezit zijn van een bachelordiploma of graduaat in verpleegkundige zorg(en)
  • Ervaring in de kindergeneeskunde en minimaal 3 jaar ervaring in teambeheer zijn pluspunten
  • In het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister "model 2"

Kennis en competenties

 • Zin voor initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, prioriteiten stellen;
 • Zorgzame, ondersteunende en vertrouwenwekkende leidinggevende vaardigheden;
 • Goed kunnen analyseren en beslissen,
 • Het vermogen om je werk te structureren, doelstellingen te formuleren met bijpassende resultaatsindicatoren;
 • Goede redactionele vaardigheden;
 • Teamgeest;
 • Beheersing van IT- en multimediatools die relevant zijn voor de functie.

Algemene opdracht

Als hoofdverpleegkundige geef je leiding aan het personeel van het gemeentelijk kinderdagverblijf, met als doel kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden aan de kinderen. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren van de gezondheid van de kinderen en zorgt ervoor dat de regels en procedures van de ONE en de federale, gewestelijke en lokale autoriteiten worden nageleefd. Je initieert projecten in samenwerking met je collega's. Dankzij je teamgeest kun je je kennis en ervaring delen met je team en de andere verantwoordelijken van de gemeentelijke kinderdagverblijven in Oudergem. Een van je prioriteiten is om een relatie van wederzijds vertrouwen op te bouwen met de ouders vanaf het eerste contact en gedurende het hele verblijf.

Verantwoordelijkheden en hoofdtaken

Met betrekking tot de teams en het management, in nauwe samenwerking met je collega PMS:

 • Je ontwerpt en zorgt voor de juiste uitvoering van het educatieve project van de kinderopvangvoorziening;
 • Je ziet erop toe dat het huishoudelijk reglement wordt nageleefd en dat de regels en procedures opgesteld door de federale, gewestelijke, gemeentelijke en lokale overheden worden toegepast.
 • Je zorgt voor een goede bezettingsgraad;
 • Je leidt en begeleidt het team.
 • Je stimuleert een vlotte samenwerking met de andere gemeentelijke kinderdagverblijven.

Met betrekking tot de gezondheidsbegeleiding van de kinderen:

 • Je stelt het medisch dossier samen en zorgt voor de dagelijkse opvolging van de kinderen die je onder je hoede hebt, in samenwerking met het team en je collega PMS.
 • Je observeert de educatieve praktijken en past ze aan waar nodig;
 • Je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van ieder kind;
 • Je organiseert consultaties, screenings voorgesteld door Kind en Gezin, volgt de vaccinaties op.
 • Je bent verantwoordelijk voor het gezondheidsbeheer in de opvangvoorziening en voor de medische aspecten van het huishoudelijk reglement.

Met betrekking tot de relaties met de ouders:

 • Je biedt steun bij het ouderschap en bent het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders.

Met betrekking tot de procedures en administratieve taken:

 • Je handelt de administratieve taken af: boekhouding, controle van facturen, beheer van materiaal en leveringen, enz.

Aanbod

 • Overeenkomst: Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Niveau: B4
 • Erkenning van beroepservaring tot 31 jaar anciënniteit (beroepservaring opgedaan in de publieke sector wordt volledig erkend. Ervaring opgedaan in de privésector wordt erkend zolang deze verband houdt met de functie.)
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Hospitalisatieverzekering
 • Bijscholingsmogelijkheden
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling
 • 100% tegemoetkoming in de kosten van vervoer van en naar het werk georganiseerd door openbare vervoersmaatschappijen.
 • Een kilometervergoeding voor het gebruik van een fiets op weg naar het werk.

Selectieprocedure

Stuur je kandidatuurdossier (cv + motivatiebrief + kopie van diploma) uiterlijk op donderdag 5 oktober 2023 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of via e-mail naar: petiteenfance@auderghem.brussels ).

De selectieprocedure zal in drie fasen verlopen:

 • Selectie van de kandidaten op basis van hun kandidatuurdossier;
 • Schriftelijke test op donderdag 19/10 in het gemeentehuis van Oudergem;
 • Interview op woensdag 8/11 in het gemeentehuis van Oudergem.

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al zijn kandidaten te garanderen.

 

De gemeente Oudergem is op zoek naar talent voor haar wervingsreserve van maatschappelijk werkers in gemeentelijke kinderdagverblijven.

Wil je graag aan de slag in de sector Peuterzorg? Motiveert publieke dienstverlening jou? Ben je nauwkeurig als het gaat om administratief beheer? Dan is dit iets voor jou!

Jouw opdracht

Als maatschappelijk werker help je de directeur van een van onze gemeentelijke kinderdagverblijven bij het aansturen van het team en het uitvoeren van haar onderwijsproject. Je biedt gezinnen sociale, administratieve en financiële ondersteuning. Je rapporteert aan de directeur van het kinderdagverblijf en ondersteunt en stelt concrete projecten voor met betrekking tot het leven in het kinderdagverblijf en het verbeteren van het toezicht op en de zorg voor de kinderen.

Je verantwoordelijkheden

 • Instaan voor de administratieve planning van de aankomst en het vertrek van de kinderen in het kinderdagverblijf;
 • Waken over een optimale bezettingsgraad van de plaatsen om op de vraag van gezinnen te kunnen inspelen;
 • Bezoeken aan kinderdagverblijven organiseren en het pedagogische project uitleggen;
 • Opstellen van het sociaal en financieel dossier;
 • De financiële bijdrage van de ouders berekenen;
 • De tijd factureren die de kinderen in het kinderdagverblijf doorbrengen, herinneringen versturen en borgsommen terugbetalen;
 • Aanwezigheden in het kinderdagverblijf en afwezigheidsbewijzen registeren;
 • Erop toezien dat het opvangcontract wordt nageleefd;
 • Ouders en collega's de informatie bezorgen die nodig is voor de goede werking van het kinderdagverblijf;
 • De directeur bijstaan bij haar managementtaken en ondersteunen bij het leiden van teamvergaderingen;
 • De ouders ondersteunen en een goede vertrouwensrelatie met hen onderhouden;
 • Samenwerken met externe organisaties binnen het netwerk van de Peuterzorg.
 • De ontwikkeling van het kind observeren, vooral op sociaal niveau, door regelmatig aanwezig te zijn in de verschillende afdelingen;
 • Organiseren van interne bewustmakingsevenementen, -projecten en -initiatieven, onder de verantwoordelijkheid van de Directie

Profiel

 • Graad: bestuurs- of technisch secretaris
 • Niveau: B, loon volgens de weddeschaal van een technisch bestuurssecretaris van niveau B
 • Dienst: Peuterzorg
 • Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een bachelordiploma/graduaat sociaal assistent, psychologie of psychomotorische therapie.
 • Ervaring in de sector Peuterzorg en kennis van het Engels zijn pluspunten.

Voorwaarden en overeenkomst

 • Contract: minimaal 1/2VT
 • Variabel uurrooster
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om tweetaligheidstoelage te ontvangen
 • Tussenkomst van de werkgever in vervoerkosten (openbaar vervoer en fiets)
 • Gratis MIVB-abonnement

Geïnteresseerd?

Stuur je kandidatuur (cv, motivatiebrief en een voor eensluidend verklaard afschrift van je diploma) uiterlijk op 30 september 2023 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel, of via e-mail naar: petiteenfance@auderghem.brussels.

Datum schriftelijk examen: dinsdag 10.10.2023

Datum mondeling examen: woensdag 18.10.2023

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

 

Formulier
Gegevensbescherming
Toestemming