Bestuur & Politiek

Vacature - Uitschrijven / Opnieuw inschrijven

Met het formulier op deze pagina kunt u:

 • ofwel u uitschrijven van onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen
 • ofwel u opnieuw inschrijven op onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen (als u zich voordien had uitgeschreven).

 

uw gegevens

Bewaringstermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw e-mailadres op onze verzendlijst tot u zich uitschrijft. Zodra u uitgeschreven bent, bewaren we uw e-mailadres op onze lijst van uitgeschreven personen, zodat we er zeker van zijn dat we u niet opnieuw contacteren zonder dat u dat wilt. Als u niettemin opnieuw op onze verzendlijst wilt komen, kunt u een herinschrijvingsaanvraag indienen via het herinschrijvingsformulier (daar bent u).

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 

Onze jobaanbiedingen

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een fulltime zorgkundige in dienst nemen met een vervangende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (onmiddellijke indienstneming).

 

Profiel

 • Diploma van zorgkundige en visumnummer
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

Functiebeschrijving

De zorgkundigen staan onder het hiërarchische gezag van de hoofdverpleegkundige en de verpleegkundigen.

 • Toedienen van toilet- en comfortzorg aan de bewoners;
 • Erop toezien dat het materiaal in orde en schoon is (handdoek, washand, zeep, tandpasta, tandenborstel, scheerapparaat, ...);
 • De toiletzorg aanvullen met scheren, kappen en nagelverzorging indien nodig;
 • Tandprothesen en hoortoestellen schoonmaken;
 • De bewoners helpen bij het aan- en uitkleden, vuile kleding uittrekken, buiten bereik leggen en erop toezien dat de kleding die de bewoners dragen proper en correct is, aangepast aan het seizoen, in de juiste maat en bij elkaar passend;
 • De bewoners een trui aan- of uittrekken, naargelang de temperatuur in de loop van de dag verandert;
 • Een lijst opmaken van wat er ontbreekt en indien nodig contact opnemen met de familie;
 • De badkamerproducten weer aanvullen;
 • Het eigen ritme van de bewoners respecteren: hem/haar naar het toilet brengen, urinaal of bedpan aanbieden wanneer hij/zij daarom vraagt om valse incontinentie uit te stellen of zelfs te vermijden;
 • Verschonen op vaste tijdstippen en de beste bescherming voor de bewoners vinden;
 • De toiletstoelen snel legen en ontsmetten;
 • De afloop via de blaassonde controleren;
 • De stoelgang van afhankelijke bewoners in het oog houden;
 • Erop toezien dat de bewoners voldoende drinken.
 • Ervoor zorgen dat de bewoners comfortabel zitten of liggen en dat ze hun belletje en telefoon binnen handbereik hebben;
 • De bewoners indien nodig naar de ontmoetingsplaats, de kinesist, de kapper brengen;
 • Alle materiaal controleren: nagaan of de rolstoel met voetsteunen netjes is en opgepompte banden heeft, of het bed correct staat en of het belletje werkt;
 • De positie van bedlegerige bewoners om de twee uur controleren;
 • De bedden verschonen;
 • De maaltijden rondbrengen, ervoor zorgen dat alles aanwezig is (bestek, bord, glas, ...) en goed staat/ligt, dat het eten op de juiste temperatuur is en op de juiste manier bereid (gemalen, ...), de bewoners helpen met eten, het verloop van de maaltijden uitleggen;
 • De bewoners regelmatig te drinken en indien nodig supplementen geven (fortimel, ...).
 • De berichten lezen;
 • Massages geven, beschermende kompressen en verbanden aanbrengen, steunkousen aantrekken;
 • Eventuele veranderingen in de toestand van de bewoners (roodheid, temperatuur, ...) melden;
 • De toegediende zorg op de checklist afvinken, de observaties noteren op het zorgblad (medicijnen die in het bed werden gevonden hierop noteren, ...);
 • Aan familie en naasten vragen op welke manier het leven voor de bewoners aangenamer kan worden gemaakt, zodat die zich gemakkelijk kunnen aanpassen (smaken, gewoonten, allergieën, ...);
 • Relevante informatie doorspelen aan de rest van het team;
 • Deelnemen aan animaties en vergaderingen;
 • Mee waken over de kwaliteit van de zorgverlening in de instelling.

 

Interesse?

Kandidaturen (cv en motivatiebrief) worden via e-mail gestuurd op  apenombre@rrf-auderghem.brussels  of  tsilimu@rrf-auderghem.brussels  ( voor 10.07.2020 )

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Formulier
Gegevensbescherming
Toestemming