Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/09.06.2020/B/0010# Publieke Ruimte NRClick : Inventarisatie bezoeken - HVAC-onderhoud - Goedkeuring van de uitgave 22133,32 100/724.60 
#002/09.06.2020/B/0020# Sport Vertaling van het technische gedeelt van het lastenboek voor de hernieuwing van het synthetische veld n°2 op het Stadion - Overheidsopdracht voor diensten van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1815 7642/72560 
#002/16.06.2020/B/0011# Publieke Ruimte Aankoop van stadsmeubilair - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Opdracht onderverdeeld in percelen - Vastelling van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s 100.000 € TVAC 425/741.52
#002/16.06.2020/B/0018# Publieke Ruimte Update van het anti-inbraakalarmsysteem van de Groendienst - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2.793,89 € TVAC 100/724.60
#002/16.06.2020/B/0029# Onderwijs - vorming "Activités Parascolaires" - aankoop van meubelen en inrichtingsmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur 4665,76 722/74498
#002/16.06.2020/B/0059# Juridische dienst Oerheidsopdracht van diensten - EPB-adviseur voor de bouw van een openbaar gebouw dat voorzieningen van collectief belang verzamelt, Triomflaan 160 - Gunning van de opdracht 10067 100/72460
#002/16.06.2020/B/0060# Juridische dienst Oerheidsopdracht van diensten - veiligheidsadviseur voor de bouw van een openbaar gebouw dat voorzieningen van collectief belang verzamelt, Triomflaan 160 - Gunning van de opdracht 12253 100/72460
#002/16.06.2020/B/0062# Juridische dienst Oerheidsopdracht van diensten - stabiliteitsdeskundige voor de bouw van een openbaar gebouw dat voorzieningen van collectief belang verzamelt, Triomflaan 160 - Gunning van de opdracht 32130 100/72460
#002/16.06.2020/B/0063# Juridische dienst Oerheidsopdracht van diensten - speciale techniekendeskundige voor de bouw van een openbaar gebouw dat voorzieningen van collectief belang verzamelt, Triomflaan 160 - Gunning van de opdracht 49340 100/72460
#002/23.06.2020/B/0007# Publieke Ruimte Diagnose van de voetpaden en de wegenissen - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 36.000€ TVAC 421/735.60
#002/23.06.2020/B/0009# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal om 4 kleine wasbakken in "cs du Blankedelle" te plaatsen - Goedkeuring van de uitgave 1520,56 100/744.98 "
#002/30.06.2020/B/0003# Publieke Ruimte Aankoop van 3 stores voor in het "cs du Souverain" - Goedkeuring van de uitgave 1485,75 100/744.98
#002/30.06.2020/B/0004# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal voor een elektrische wijziging in het Cultureel Centrum - Aanduiding van de aanbesteder 1202,3 100/744.98
#002/30.06.2020/B/0005# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Goedkeuring van de uitgave 706,35 100/744.98
#002/30.06.2020/B/0008# Publieke Ruimte Plaatsing van een videoparlofoon cs Les Marronniers - Aanduiding van de aanbesteder 1088,73 100/744.98
#002/30.06.2020/B/0074# Aankoopdienst Levering van 20 ventilatoren op voet voor de verschillende diensten van de gemeentebestuur - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de opdracht en van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 1000 100/74498
#002/07.07.2020/B/0002# Publieke Ruimte Aankoop van uitleenmateriaal - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de opdracht en de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 7410,67 763/744.51
#002/07.07.2020/B/0003# Publieke Ruimte Aankoop van signalisatiemateriaal voor de Wegenis - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - goedkeuring van de opdracht en de uitgave - aanduiding van de aanbesteder. 7988,32 425/741.52
#002/07.07.2020/B/0008# Publieke Ruimte Aankoop van een vuilnisbakken voor verschillende gemeentelijke gebouwen ten gevolge van de maatregelen voor de bestrijding van Covid-19- Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 8.671,25 € HTVA 10.492,21 € TVAC 140/744.98
#002/07.07.2020/B/0015# Publieke Ruimte Materiaal om de grote zaal in het Kunstcentrum te betegelen - Goedkeuring van de uitgave 1723,6 100/744.98
#002/07.07.2020/B/0067# Informatica Aankoop van 5 witte borden + 5 projectoren ultra short + muur fixeersysteem + bekabeling + luidsprekers bestemming scholen + 1 projector laser met scherm en speakers - bestemming IAPS - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever. 12.167,00€ Tvac 3.389,00€ Tvac 722/74451 (Ecoles) 722/74252 (IAPS)
#002/22.07.2020/B/0002# Publieke Ruimte Vellen van dode bomen en snoeien van gevaarlijke bomen - Verwijdering van bramen - Aanduiding van de opdrachtnemer 2506,52 766/725.60
#002/22.07.2020/B/0003# Publieke Ruimte Aankoop van lockers voor de arbeiders van de gemeentelijke begraafplaats - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1194,27 100/744.98
#002/22.07.2020/B/0005# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal om kastjes te maken in "cs du Blankedelle - Goedkeuring van de uitgave 1168,58 100/744.98
#002/22.07.2020/B/0006# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal voor de herstelling van een verwarmingsketen in het Rood-Klooster - Goedkeuring van de uitgave 1612,12 100/744.98
#002/22.07.2020/B/0007# Publieke Ruimte Aankoop van banden voor het voertuig n°43 - Goedkeuring van de uitgave 271,44 136/745.52
#002/22.07.2020/B/0008# Publieke Ruimte Aankoop van een Karcher voor de activiteitenzone - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 4477,21 138/744.51
#002/22.07.2020/B/0041# Sport Aankoop van volleyballmateriaal voor het Sportcentrum - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer. 523,31 764/74451
#002/22.07.2020/B/0044# Sport Reparaties aan de binnenlift van het Sportcentrum - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer. 1718,2 100/72460
#002/20.08.2020/B/0003# Publieke Ruimte Aankoop van mondmaskers voor de dienst wegenis - Goedkeuring van de uitgave 179,69 100/744.98
#002/20.08.2020/B/0005# Publieke Ruimte Aankoop van verf en een store om het oude bureau van Mevrouw Couldrey op te frissen - Goedkeuring van de uitgave 1046,23 100/744.98
#002/20.08.2020/B/0006# Publieke Ruimte Aankoop van banden voor het voertuig n°29 - Goedkeuring van de uitgave 126,74 136/745.52
#002/20.08.2020/B/0007# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de stewards - Goedkeuring van de uitgave 4101,31 100/744.98
#002/20.08.2020/B/0008# Publieke Ruimte Aankoop van een diagnosetoestel voor de voertuigen van de dienst wegenis - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 5106,87 138/744.51
#002/20.08.2020/B/0009# Publieke Ruimte Aankoop van een slijpmachine voor het magazijn - Goedkeuring van de uitgave 193,9 138/744.51
#002/20.08.2020/B/0010# Publieke Ruimte Aankoop van een slijpmachine voor de metsers - Goedkeuring van de uitgave 512,27 138/744.51
#002/20.08.2020/B/0015# Publieke Ruimte Onderhoud van de hoogtewerker - Opdracht met beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 1194,5 136/745.52
#002/20.08.2020/B/0022# Publieke Ruimte Het huren van een tent voor een begrafenisceremonie - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2057,56 138/744.51
#002/20.08.2020/B/0025# Publieke Ruimte Plaatsing van de antipaniekstang op de nooddeur van 'cs du Pré des Agneaux" - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 2.271,90€ tvac 722/72460
#002/20.08.2020/B/0026# Publieke Ruimte Plaatsing van stores in de verschillende lokalen van de kribbe "les Oursons" - Goedkeuring van de uitgave 4.461,33€ tvac 100/74498
#002/20.08.2020/B/0027# Publieke Ruimte Het terug in goede staat brengen van de grafstenen van de oud-strijders op de gemeentelijke begraafplaats - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwaarden - Opdracht onderverdeeld in percelen - goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de firma’s 60.000 € TVAC 878/735.60
#002/20.08.2020/B/0030# Publieke Ruimte Vervanging van de thermische slijpmachine van de metsers - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1214,1 138/744.51
#002/20.08.2020/B/0097# Informatica Aankoop van 5 laptops + 5 schermen bestemd voor de scholen - Lijst van aan te kopen marterieel.- Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever. 4720 722/74451
#002/20.08.2020/B/0098# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (8 reserveprinters, 3 reserveschermen, UTP kabels, switches, 10 headsets en 20 SSD schijven) - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 5.081,95€ (tvac) 120/74253
#002/01.09.2020/B/0002# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal voor de herstelling van de verlichting in de gemeentelijke parking - Aanduiding van de aanbesteder 1174,18 100/744.98
#002/01.09.2020/B/0003# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal om de badkamer van het huis van de pastoor conform te stellen - Goedkeuring van de uitgave 1228,92 100/744.98
#002/01.09.2020/B/0014# Publieke Ruimte Vervanging van een boiler in "Les Arums" - Goedkeuring van de uitgave 1554,91 100/744.98
#002/01.09.2020/B/0016# Publieke Ruimte Vervanging van de ramen van het "cs du Souverain" - Aanvulling voor ongeplande afwerkingen- Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1.521,10€ tvac 722/72460
#002/01.09.2020/B/0023# Onderwijs - vorming Gemeentelijke schoolcentra - aankoop van meubelen en inrichtingsmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde 12500 722/74251
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.