Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave / ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/07.05.2019/B/0039# Publieke Ruimte Plaatsing van een anti inbraakalarm in "cs du Blankedelle" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's +/-15.000€ tvac 722/72460
#002/07.05.2019/B/0040# Publieke Ruimte Vervanging van noodverlichtingsblokken in het Cultureel Centrum - Aanduiding van de opdrachtnemer 10.409,05€ tvac 100/72460
#002/07.05.2019/B/0044# Publieke Ruimte Herinrichtingswerken van de Zwartkeeltjeslaan - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe - Betaling van de facturen (vorderingsstaat 1 tem 8) - Begrotingswijziging 400000 421/735.60
#002/07.05.2019/B/0057# Cultuur Drukken van vlaggen "Chaussée des Arts - Kunstensteenweg", kunstenfestival van Oudergem - Aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder reclame - Toekenning 2925,78 775/74498
#002/07.05.2019/B/0072# Juridische dienst Vervanging van de voertuigen n°2,3, 33 en 47 - Overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Lijst van de ondernemingen te consulteren 145.000,00 Euros
136/74352 
875/74352
#002/07.05.2019/B/0073# Juridische dienst Vervanging van voertuigen n°11 - Overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Lijst van de ondernemingen te consulteren 63.000,00 Euros 421/14353
#002/14.05.2019/B/0020# Sport Renovatie van de verlichting van de Vrijdaghszaal in het Sportcentrum - Goedkeuring van de uitgave 25119,6 100/72460
#002/14.05.2019/B/0033# Publieke Ruimte Aankoop van elektrisch materiaal voor de feestelijkheden - Goedkeuring van de uitgave 7983,21 763/744.98
#002/14.05.2019/B/0042# Publieke Ruimte Vervanging van de brandalarmcentrale in het kunstcentrum van het Rood Klooster - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1.700,05 € TVAC 100/724.60
#002/14.05.2019/B/0044# Publieke Ruimte Herstelling van een deur in het sc"Blankedelle" - Goedkeuring van de uitgave 1.457,93€ tvac 722/72461
#002/21.05.2019/B/0016# Onderwijs - vorming Persoonlijke gegevens: Schoolcentrum Souverain: wijziging van biometrische toegang door een badge toegang 6206.09 100 744 98
#002/21.05.2019/B/0053# Sport Vervanving van een gebarsten raam in de cafétaria van het Stadion - Goedkeuring van de uitgave 2601,5 100/72460
#002/21.05.2019/B/0060# Publieke Ruimte Aankoop van 2 banden voor het voertuig n°42 - Goedkeuring van de uitgave 376,12 136/745.52
#002/21.05.2019/B/0061# Publieke Ruimte Aankoop van 3 nieuwe stores voor het bureau van de dienst buitenschoolse avctiviteiten - Goedkeuring van de uitgave 952,49 100/744.98
#002/21.05.2019/B/0062# Publieke Ruimte Aankoop van 5 brandblussers voor het jeugdhuis - Goedkeuring van de uitgave 356,95 100/744.98
#002/21.05.2019/B/0065# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Goedkeuring van de uitgave 2801,64 100/744.98
#002/21.05.2019/B/0068# Publieke Ruimte Aankoop van 5 fototoestellen voor de dienst Wegenis - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 622,97 138/744.51
#002/21.05.2019/B/0080# Preventie Aankoop van verscheiden materiaal (tablets) voor de dienst preventie 1521,99 300/74451
#002/21.05.2019/B/0109# Aankoopdienst Aankoop van een eenzijdige display - Goedkeuring van de uitgave. 465,56 100/74498
#002/28.05.2019/B/0052# Sociale Coordinatie Ondersteuning en financiëring van de samenlevingsdienst. 1372,70 € 127, 30 € 124/33202 842/32101
#002/28.05.2019/B/0055# Publieke Ruimte Inrichting van de gemeentelijke begraafplaats met het zicht op nul pesticiden - Overheidsopdracht voor werken met beperkte waarde - vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's 30.000 € TVAC 878/724.60
#002/28.05.2019/B/0056# Publieke Ruimte Aankoop van gereedschap (Groendienst - Station - Begraafplaats) - Goedkeuring van de uitgave 14901,15 766/744.98
#002/28.05.2019/B/0057# Publieke Ruimte Aankoop van een koelkast voor de refter van het Gemeentehuis - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 449,00 € tvac 100/744.98
#002/28.05.2019/B/0058# Publieke Ruimte Aankoop van 4 banden voor het voertuig n°29 - Goedkeuring van de uitgave 511,68 136/745.52
#002/28.05.2019/B/0059# Publieke Ruimte Aankoop van schoenen voor een arbeider van de Dienst Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 69,67 100/744.98
#002/28.05.2019/B/0060# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Goedkeuring van de uitgave 4206,67 100/744.98
#002/28.05.2019/B/0061# Publieke Ruimte Aankoop van kasten voor de dienst Garage - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 7034,94 100/724.60
#002/28.05.2019/B/0062# Publieke Ruimte Aankoop van een koplampregelaar voor de dienst Garage - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 3461,21 138/744.51
#002/28.05.2019/B/0101# Juridische dienst Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp "opheffing van het bijzonder bestemmingsplan n°6 met milieu-effectenrapport" (JUR-7/2019) - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en van de opdracht documenten - Selectie van de adviseurs 36.926,6 euros 930/74760
#002/04.06.2019/B/0016# Publieke Ruimte Weg-voetpadrenovatie/Vergunnin verlenen - Opdracht per onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 40000 421.735.60
#002/11.06.2019/B/0029# Publieke Ruimte Aankoop van 2 stofzuigers voor de schrijnwerkers - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1437,63 138/744.51
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.