Alle news

02/03

Gedeelde Begroting: Wat is de balans, een jaar na de stemming?

 

In oktober 2021 brachten de Oudergemnaars hun stem uit voor de eerste Gedeelde Begroting. Een waar succes bij de bevolking: 367 voorgestelde projecten, bijna 5.000 mensen die een stem uitbrachten en uiteindelijk 31 geselecteerde projecten. Wat is de balans, een jaar later?

"Het vordert zeer goed, al moet vermeld worden dat bepaalde projecten sneller vooruitgaan dan andere", verduidelijkt men bij de dienst Participatie. Wij merken op dat voor het aanbrengen van stickers die uitnodigen tot een gesprek op banken in de gemeente (€ 500) en het aanleggen van een gemeenschappelijke boomgaard en moestuin in Le Lambin (€ 165.000) een aanzienlijk verschil bestaat, wat de procedures en uitvoeringswerken ervan betreft.

"Voor complexere projecten nemen de procedures tijd in beslag. Dat is normaal. Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning neemt bijvoorbeeld maanden in beslag omdat verschillende fasen moeten worden doorlopen, burgers moeten worden geraadpleegd. Voor andere projecten is vrij complex onderzoek nodig omdat wij soms geconfronteerd worden met totaal nieuwe situaties."

Dit is met name het geval voor het project om een kiosk te bouwen. "We hebben gestreden om een plaats te vinden in de gemeente. Tevergeefs. Dus hebben we contact opgenomen met de projectleider om een alternatief te vinden dat in de lijn ligt van het oorspronkelijke idee. Samen hebben we uiteindelijk beslist om twee mobiele kiosken aan te kopen die bij evenementen in alle wijken van Oudergem kunnen worden opgesteld."

Allerlei soorten vergroening, geefdozen, zadenbibs, mangatheken ... De waaier aan projecten is zodanig uitgebreid dat alle diensten erbij betrokken zijn. "De diensten Openbare Ruimte en Groene Ruimte krijgen logischerwijze de meeste, soms verrassende, verzoeken. Bijvoorbeeld het project voor de aanleg van vijf spiralen met honingdragende planten. Deze stenen structuren, die een uitstekend onderkomen vormen voor solitaire bijen, vereisen specifieke vaardigheden. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het project hebben niet geaarzeld om opleiding te volgen en zich de techniek eigen te maken."

Vier projecten moesten worden stopgezet. Zij maken plaats voor het eerste niet-gekozen project: de aanleg van een skatepark. Balans? Er werden zestien projecten uitgevoerd, acht projecten zitten momenteel in de eindfase, drie moesten worden uitgesteld en zullen binnenkort van start gaan.

"We zijn dus klaar voor de tweede editie van de Gedeelde Begroting in 2023." De projectoproep wordt in het voorjaar gelanceerd. De stemming vindt plaats bij het begin van het nieuwe schooljaar.

 

 

De Assemblee van de Inwoners zal in januari de thema's kiezen

Sinds de aantreding afgelopen juni heeft de nieuwe Assemblee van de Inwoners inspanningen geleverd op het terrein. Elk van de tien Wijkvergaderingen heeft een diagnose opgesteld van de sterke punten en de verbeterpunten in hun respectieve wijken. Op basis hiervan werden tien wijkbezoeken georganiseerd met de betrokken gemeentediensten. "Deze bezoeken waren zeer verrijkend, met vaak zeer diepgaande uitwisselingen." De tien diagnoses worden momenteel geanalyseerd. Volgende fase: werkvergaderingen in de gemeente met elke Wijkvergadering.

Maar voordat het zover is, komt de Assemblee van de Inwoners in januari bijeen in plenaire zitting om de thema's van de Gedeelde Begroting voor 2023 te kiezen.