Nieuws

Terug naar news

Vacature - OCMW - maatschappelijk hoofdassistent voor de specifieke cellen

Gezocht profiel, competenties, opleidingen, ervaring

 • in het bezit zijn van een diploma maatschappelijk assistent(e)
 • 5 jaar ervaring hebben als maatschappelijk assistent(e)

Algemene opdracht van de functie:

Het werk van de maatschappelijk assistenten coördineren en ondersteunen op het gebied van de wetgeving en de interne richtsnoeren en procedures van het centrum, en erop toezien dat de gebruikers steeds centraal worden geplaatst bij de sociale interventies.

De doelstellingen van de dienst met betrekking tot het beleid inzake maatschappelijke dienstverlening van het centrum helpen verwezenlijken, en de teams motiveren om naar kwaliteitsvol maatschappelijk werk te streven dat is afgestemd op de ervaren sociale behoeften.

Toezien op de samenhang van de werkzaamheden van de teams, in nauwe samenwerking met de andere administratieve diensten.

Hoofdactiviteiten van de functie:

 • Het werk van de maatschappelijk assistenten coördineren, ondersteunen en begeleiden
 • Erop toezien dat de werklast evenwichtig is verdeeld tussen de maatschappelijk assistenten, en dat iedereen zich er professioneel toe verbindt om de deontologie en de specifieke methodologieën van het maatschappelijk werk na te leven
 • Borg staan voor de uitvoering van de wetgeving en de richtsnoeren en procedures van het centrum, en zo nodig aanpassingen of verbeteringen voorstellen, zowel in het belang van de gebruikers als van het centrum
 • Borg staan voor de kwaliteit van de sociale onderzoeken, de sociale verslagen en de bij het Bijzondere Comité ingediende interventievoorstellen
 • Vergaderingen organiseren met de teams, feedback geven aan de directeur Maatschappelijk Welzijn, toezien op de horizontale en verticale overdracht van informatie
 • Een vormingsplan helpen opstellen en toezien op de opvolging ervan
 • Documenten voor subsidieaanvragen, activiteitenverslagen voor de rechtvaardiging van de subsidies, en de algemene beleidsnota jaarlijks helpen opstellen
 • Statistieken helpen verzamelen en uitwerken in samenwerking met de directeur Maatschappelijk Welzijn
 • Eventuele innoverende projecten voorstellen en begeleiden
 • Samenwerken met de verschillende sociale diensten van het OCMW, evenals met externe sociale diensten
 • Borg staan voor de kwaliteit van de sociale onderzoeken, de sociale verslagen en de bij het Bijzondere Comité ingediende interventievoorstellen
 • Vergaderingen organiseren met de teams, feedback geven aan de directeur Maatschappelijk Welzijn, toezien op de horizontale en verticale overdracht van informatie
 • Een vormingsplan helpen opstellen en toezien op de opvolging ervan
 • Documenten voor subsidieaanvragen, activiteitenverslagen voor de rechtvaardiging van de subsidies, en de algemene beleidsnota jaarlijks helpen opstellen
 • Statistieken helpen verzamelen en uitwerken in samenwerking met de directeur Maatschappelijk Welzijn
 • Eventuele innoverende projecten voorstellen en begeleiden
 • Samenwerken met de verschillende sociale diensten van het OCMW, evenals met externe sociale diensten
 • Het OCMW via bevoegdheidsdelegatie vertegenwoordigen bij externe organisaties die op dezelfde gebieden actief zijn, en de feedback hierover waarborgen
 • Zo nodig zorgen voor de voorbereiding en het secretariaat van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, en de opvolgingen ervan verzorgen
 • Hulp bieden bij afwezigheid van één of meerdere andere verantwoordelijke maatschappelijke hoofdassistenten

 

Interesse?

Gelieve uw CV en sollicitatiebrief, samen met een kopie van uw diploma, te sturen naar het volgende adres: jobs@cpas-auderghem.brussels

Uiterste datum voor indiening van sollicitaties: 31/03/22