Bestuur & Politiek

Vacature: Elektricien

De gemeente Oudergem werft aan en legt een aanwervingsreserve aan voor de posten van Elektriciens (Niveau D - E).

 

Contractuele voorwaarden

 • Graad: Hulparbeider - Niveau D,E
 • Wegeniswerken afdeling "elektricien"
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Duur van contract: een CBD met uitzicht op een COD en een vervanging

 

Functiebeschrijving

De elektricien van de dienst Wegeniswerken, afdeling "Alle binnenwerkzaamheden", draagt bij tot het onderhoud en de herstelling van de elektrische installaties. Hij waakt over de conformiteit, het onderhoud en de bescherming van de elektrische installaties in de gebouwen van de gemeente, de Regie en het OCMW. Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende

 

Opdrachten

 • De taken van de functie "Elektricien" van de afdeling "Alle binnenwerkzaamheden" omvatten:
 • De beslissingen van de verantwoordelijke "Elektriciens" opvolgen en rechtstreeks aan hem/haar rapporteren.
 • Zelfstandig werken op een bouwplaats en diverse elektrische installaties installeren, repareren en/of aanpassen.
 • Bijdragen aan het oplossen van problemen binnen zijn domein.
 • Invallen in de andere teams binnen de afdeling "Alle binnenwerkzaamheden" bij afwezigheid van de andere technische assistenten.
 • Borden, spandoeken en lichtgevende uithangborden op de openbare weg plaatsen met behulp van een hoogwerker.
 • De Externe Controledienst (EDTC) van de administratie begeleiden om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de risico's van elke installatie.
 • Instaan voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen.

 

Vereiste professionele vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van materialen en technieken die op het gebied van elektriciteit worden gebruikt
 • Kennis van de voorschriften inzake elektrische installaties
 • Kennis van de veiligheid bij het werken op hoogte en op de weg (heftoestel, verkeersveiligheid enz.)
 • Begrip en gebruik van EDTC-rapporten in het kader van de te verrichten werkzaamheden
 • Kennis van de verschillende PBM's

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • In staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor situationele risicofactoren die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor hemzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om die zo veel mogelijk uit te schakelen of te beperken.
 • Initiatief nemen/autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Gedrevenheid en doorzettingsvermogen/actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen te halen/zijn activiteiten uit te voeren.
 • Flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de veranderende situatie van de mensen.
 • Samenwerking/teamgeest: hij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te halen. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • Autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goede huisvader ...

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar  shousiaux@auderghem.brussels) ten laatste op 31 augustus 2022.

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf 15 september 2022.

Wij hebben verschillende vacatures en daarom is het belangrijk dat u op uw CV de titel vermeldt van de functie waarvoor u solliciteert, om verwarring te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.