Ontdekkingsprijs - editie 2024-2025

De Ontdekkingsprijs van het Rood Klooster werd in 1995 voor het eerst uitgereikt en hangt niet vast aan een bepaalde techniek of thema. De Ontdekkingsprijs is gericht op hedendaagse kunst en heeft als doel artistieke talenten, die in de kunstwereld nog niet hun verdiende plaats innemen, te ontdekken en te promoten.

Deze wedstrijd wil veelbelovende kunstenaars ontdekken en ondersteunen door hen de ruimte en middelen te geven om hun werk aan het publiek te tonen. De wedstrijd loopt over twee jaar. Het eerste jaar legt elke kandidaat twee werken voor, samen met een dossier waarin de artistieke werkwijze wordt toelicht. Een jury, die bestaat uit prominenten uit de wereld van de beeldende kunsten, selecteert uit alle deelnemers verschillende kandidaten. Vervolgens wordt er een groepstentoonstelling georganiseerd.

In een tweede fase brengen de juryleden een bezoek aan het atelier van de geselecteerde kandidaten om hun traject en hun volledige oeuvre beter te leren kennen, om uiteindelijk een winnaar te kunnen kiezen. De winnaar ontvangt een prijs van € 3.000. Daarnaast worden zijn of haar werken in het Kunstencentrum van het Rood Klooster tentoongesteld en maakt een specialist een geïllustreerd cahier over zijn of haar werk.

Wedstrijdreglement 2024-2025

Art. 1 - Doel van de wedstrijd

Om de twee jaar organiseert het Kunstcentrum van het Rood Klooster een wedstrijd beeldende kunsten. De volgende technieken komen in aanmerking: tekenen, graveren, schilderen (acrylverf, gouache, olieverf ...), zeefdrukken, collage, gemengde technieken, enz. Komen niet in aanmerking: digitale en driedimensionale kunst, fotografie en video.

1.2. De Ontdekkingsprijs van het Rood Klooster richt zich op hedendaagse kunst en heeft als doel het ontdekken en promoten van vooralsnog weinig bekend Belgisch artistiek talent. De wedstrijd beoogt de artistieke productie van de kandidaat als geheel te belonen.

Art. 2 - Prijs

2.1. De jury zal meerdere kandidaten selecteren (maximaal 6) om deel te nemen aan een groepstentoonstelling in het Kunstcentrum van het Rood Klooster in december 2024. De Ontdekkingsprijs wordt uitgereikt aan de uiteindelijke winnaar die wordt gekozen uit degenen die werden geselecteerd voor de groepstentoonstelling.

2.2. Prijs voor de uiteindelijke winnaar: een solotentoonstelling in het jaar dat volgt op de datum van bekendmaking van de prijs.

Kosten gedragen door het Kunstcentrum:

  • drukken van posters en uitnodigingen,
  • promotiekosten,
  • kosten van de vernissage, van de redactie en het drukken van een folder geschreven door een bekende figuur uit de kunstwereld en een prijs van € 3.000.

Art. 3 - Toegang tot de wedstrijd

3.1. De wedstrijd staat open voor alle Belgische kunstenaars, en ook voor kunstenaars die al minstens 3 jaar in België wonen.

3.2. Er is geen leeftijdsgrens.

3.3. Kunstenaars die de Ontdekkingsprijs al hebben gewonnen, kunnen niet opnieuw deelnemen.

Art. 4 - Aanvullende toelatingscriteria

4.1. Er wordt geen thema opgelegd.

4.2. De kandidaten moeten kunnen aantonen dat ze genoeg werk hebben voor een solotentoonstelling in het Kunstcentrum van het Rood Klooster.

4.3. De kandidaat verbindt er zich toe om in geval van winst een solotentoonstelling te houden in het Kunstcentrum van het Rode Klooster in het jaar dat volgt op de datum waarop de prijs wordt bekendgemaakt. Hij of zij verleent aan het Kunstcentrum van het Rood Klooster ook het exclusieve recht op een solotentoonstelling in het Brussels Gewest in hetzelfde jaar.

4.4. De wedstrijd is ook bedoeld om hedendaagse kunst voor iedereen toegankelijker te maken. De kandidaat dient deze aanpak te aanvaarden en te ondersteunen. Dit zal zich concreet vertalen in een didactische en pedagogische ambitie bij de presentatie van de werken, naast een zorg voor toegankelijkheid bij het schrijven van de diverse verklarende teksten.

Artikel 5 - Praktische regels voor de deelname

5.1 Kandidaten moeten een formulier invullen dat online beschikbaar is op https://www.oudergem.be/ontdekking-prijs en volgende informatie uploaden:

  • een presentatiedossier in pdf-formaat. Dat moet een algemene presentatie bevatten van het traject en de aanpak van de kunstenaar, samen met een curriculum vitae (10 MB, max. 6 pagina's). Aanvragen die deze limiet overschrijden, worden beschouwd als niet-ontvankelijk.
  • twee werken die representatief zijn voor het werk van de kunstenaar (jpeg - max. 5 MB).

Art. 6 - Indienen van de digitale inschrijvingsdocumenten

6.1. De uiterste datum voor de verzending van de gevraagde documenten werd vastgelegd op zondag 16 juni 2024 om middernacht

Art. 7 - Jury

7.1. De jury bestaat uitsluitend uit mensen uit de kunstwereld (kunstenaars, kunsthistorici, kunstcritici, enz.). Elk jurylid heeft één stem.

7.2. De beraadslagingen vinden plaats in twee fasen:

  • ten eerste: selectie van kandidaten voor de groepstentoonstelling op basis van het ingediende inschrijvingsdossier,
  • ten tweede: selectie van de uiteindelijke winnaar uit de kandidaten op de shortlist op basis van een persoonlijk gesprek tijdens een bezoek aan hun atelier.

7.3. De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen.

7.4. Eventuele geschillen worden beslecht door de jury. Deze beslist eigenmachtig.

Art. 8 – Proclamatie van de winnaars

8.1. Kandidaten ontvangen per e-mail een bericht over de resultaten van de eerste selectie.

8.2. Kandidaten die geselecteerd zijn voor de shortlist, verbinden zich ertoe om het de jury mogelijk te maken om hun werk in de best mogelijke omstandigheden te bekijken. Er wordt slechts één bijeenkomst per kandidaat georganiseerd. Als deze clausule niet wordt nageleefd, wordt de kandidaat automatisch uitgesloten.

Art. 9 – Verzekeringen

9.1. Alleen de werken die geselecteerd worden voor de groepstentoonstelling en voor de solotentoonstelling van de winnaar van de Ontdekkingsprijs worden door de organisator verzekerd, dit voor de duur van de tentoonstellingen in het Kunstcentrum van het Rood Klooster

Art. 10 - Tentoonstellingen

10.1. De geselecteerde kandidaten verbinden zich ertoe om deel te nemen aan de groepstentoonstelling in het Kunstcentrum van het Rood Klooster. De jury behoudt zich het recht voor om te beslissen over de keuze en het aantal van de ingezonden werken. Het ophangen van de werken wordt uitgevoerd door het Kunstcentrum in samenwerking met de kunstenaars. Het ophangsysteem en het transport van de werken zijn de verantwoordelijkheid van de kunstenaar.

10.2. Elke kunstenaar moet aanwezig zijn op de vernissage en tijdens twee namiddagen in het weekend van 13.00 tot 17.00 u tijdens de tentoonstelling.

10.3. De overige voorwaarden voor het organiseren van de individuele tentoonstelling van de winnaar van de Ontdekkingsprijs worden contractueel vastgelegd.

10.4. De kunstenaars hebben de mogelijkheid om hun werken verkopen tijdens de tentoonstellingen, zonder kosten voor het Kunstcentrum en op eigen verantwoordelijkheid.

10.5. Het Kunstcentrum behoudt zich het recht voor om bepaalde werken van de winnaars te reproduceren in de pers, op zijn website en in zijn promotiemateriaal, met vermelding van de auteur, en dit voor, tijdens en na de tentoonstelling.

Doe mee aan de Ontdekkingsprijs

Eerst kunstwerk

Gebruikt techniek
One file only.
5 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg.

Tweede kunstwerk

Gebruikt techniek
One file only.
5 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg.

De Kunstenaar

Adres
One file only.
64 MB limit.
Allowed types: pdf.

Privacy Statement

  • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
  • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
  • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.